Fónai Mihály recenziója a Mobilitás és integráció a magyar társadalomban című könyvről (szerk. Kovách Imre)

Részlet Fónai Mihály recenziójából:

"Az eredmények olykor sokkolóak, a mobilitási folyamatok is besimulnak a kialakult rendszerintegrációba, mintha a mobilitási folyamatokat és jelenségeket, esélyeket is jelentős mértékben a rendszerintegráció és a politika alakítaná. Természetesen a szerzők az általuk vizsgált területeken több tényező, ok hatását elemzik (térbeli mobilitás, lakásmobilitás, a munkaerőpiac szerkezete, a nemek térbeli és társadalmi mobilitásának a változásai, kapcsolati tőke és mobilitás stb). A kötet olyan kérdésekkel is foglalkozik, melyek specialitásuk miatt nagy érdeklődésre tarthatnak számot, így a szociális munka intervenciói, a börtönből szabadulók integrációja, az új diaszpóra és a bevándorlók önkéntes munkája. Ezek a témák izgalmassá teszik a kötetet, de nem feszítik szét az integrációs keretekben tárgyalt mobilitási folyamatok elméleti és empirikus kontextusait."

A recenzió itt olvasható: Fónai Mihály: Recenzió a Mobilitás és integráció a magyar társadalomban című könyvről (Kovách Imre (szerk.) (2020): Mobilitás és integráció a magyar társadalomban MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont – Argumentum) Metszetek Társadalomtudományi Folyóirat Vol. 9. (2020) No. 4. 156-168.

ISSN 2063-6415

DOI 10.18392/metsz/2020/4/9