Dupcsik, Csaba (2018) A magyarországi cigányok/romák a hétköznapi és a tudományos diskurzusok tükrében

Szociológiai Tanulmányok 2018/1, MTA Táűrsadalomtudományi Kutatóközpont (Szociológiai Intézet)
Letölthető itt