Megjelent a Socio.hu Társadalomtudományi Szemle 2016/4. száma

>> Itt olvasható

Benne:

Sík Domonkos tanulmánya a depresszió kialakulását valószínűsítő hálózatokról,
Németh Krisztina: 
Házi ápolók – „új/globális” házicselédek? A cselédmetafora két házi idősápolással foglalkozó nő történetében,
Kiss Márta: A szelektív iskolaválasztás tényezői, motivációi és az oktatás minőségével való összefüggései a leghátrányosabb helyzetű térségekben című tanulmányai, valamint
Takács-Sánta András írása Egy új világ építése egészen alulról? Komplex ökologikus életmód-alternatívát megvalósító helyi közösségek a vidéki Magyarországon címmel.

Tóth Olga recenziója az Emberölést elkövető fiatalkorúak és fiatal felnőttek kriminológiai vizsgálata című kötetről,
Gellért Ádám ismertetése Laczó Ferenc: Német múltfeldolgozás Beszélgetések történészekkel a huszadik század kulcskérdéseiről című kötetéről, valamint
Éber Márk Áron két  nemzetközi politikai gazdaságtani témájú kötetet elemző Holtpont és elmozdulás című  recenziója.

BELÉPŐ-TÉZISEK című rovatunkban Illéssy Miklós disszertációjának tézisei olvashatók A gazdasági fejlődés új útjainak keresése címmel.

IN MEMORIAM rovatunkban az idén áprilisban elhunyt Szabó Ildikóra (1946-2016) emlékezünk Örkény Antal Szabó Ildikóval 2010-ben készített interjújával, amit Szabari Vera rendezett sajtó alá.

A 20. SZÁZAD HANGJA GYŰJTEMÉNYEI sorozatunkban Perényi Mónika és Tibori Tímea gyűjteményleírásai olvashatók.