Csizmadia Péter doktori védése: A szervezeti innováció és tudásfelhasználás mintái a magyar gazdaságban

Csizmadia Péter 2015. október 21-én sikeresen megvédte doktori disszertációját a Corvinus Egyetem Szociológia Doktori Iskolájában.

Az értekezés bírálói: Szabó Katalin DSc, Laki Mihály DSc, MTA
Témavezető Makó Csaba DSc

>> Meghívó és az értekezés rövid kivonata