Kutatók éjszakája :: Programok a Szociológiai Intézetben

19:00 - 19:45
LMBT térhasználat az államszocializmus idején és napjainkban

Takács Judit – P.Tóth Tamás – Csizmady Adrienne
Kutatásunk során az LMBT emberek homofóbiával és/vagy transzfóbiával összefüggő térhasználati sajátosságait vizsgáljuk: például befolyásolja-e a lakásválasztási preferenciákat. A magyarországi LMBT közösségek tagjai körében kutatjuk, hogy milyen tudatos elkerülési, illetve ellenállási stratégiákat alkalmaznak térhasználatuk során: többek között olyan kérdésekre keressük a választ, hogy vajon megnő-e a migrációs hajlandóságuk. Emellett felvillantjuk az LMBT térhasználat történeti előzményeinek néhány államszocialista időkből származó emlékét is.

19:50 - 20:20
A társadalmi részvétel formái és területi különbségei Magyarországon

Ferencz Zoltán
A társadalmi részvételre való lehetőség nem mindenki számára adottság. A részvételhez szükséges képességek, lehetőségek, szabadságok és aktív hozzáállás számos tényezőtől függ. Az előadásban azokat a friss kutatási eredményeket mutatom be, amelyek a participáció értelmezéseinek, megvalósulásának térbeli, társadalmi különbségeit jelenítik meg 9 magyar nagyvárosban és térségében.

20:30 - 21:00
A társas kapcsolatok dinamikája az általános iskolában

Pethes Laura és Havelda Anikó
Pethes Laura, a Takács Károly vezette MTA TK "Recens" Lendület Kutatócsoport fiatal kutatója, előadásában az általános iskolások társas kapcsolataira fókuszál. Az érdeklődők többek között megtudhatják, hogy mitől lesz valaki népszerű, kivel barátkoznak a legtöbben és az osztályfőnökök mennyire ismerik diákjaik társas kapcsolatait. 

21:10 - 21:55
A fiatalok válaszai az ökológiai kihívásokra

Antal Z. László
Egy uniós pályázati kiírás hatására megvizsgáltuk, hogy az ökológiai válságra a fiatalok milyen válaszokat adnak. Az előadásban a magyar fiatalok különböző válaszairól lesz szó, és bemutatom három  olyan fiatal pár példáját, akik határozott választ adtak az ökológiai válságra. Az egyik pár Újpesten lakik egy öko hajón, a másik pár nemrég költözött Budapestről egy Pécs melletti kis faluba, a harmadik pár pedig már több mit egy éve jurtában él.  Az előadásra mind a három fiatal párt meghívjuk.

22:00 - 22:30
A pletyka mint a társadalmi rend őrzője?

Szvetelszky Zsuzsa
Takács Károly szociológus csoportja, az MTA TK „Recens” Lendület Kutatócsoport az Európai Kutatási Tanács (ERC) támogatásával tárja fel a pletykának a társadalmi rendhez kötődő jellegzetességeit. A csoport munkatársa, Szvetelszky Zsuzsanna szociálpszichológus előadásában arról beszél, hogyan függ össze a pletyka ma, a gyorsan fejlődő infokommunikáció korában a közösségekben kialakuló stabil kooperációval, a reputációval, a hatékonysággal és a normakövetéssel, a deviáns viselkedés kiszorításával.

Helyszín: Úri utcai szárny, I. emelet 31. Hegedüs terem

>> Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont teljes programja