Felhívás Gobális migrációs folyamatok és Magyarország - Kihívások és válaszok című konferencián való részvételre

Felhívás a

Gobális migrációs folyamatok és Magyarország - Kihívások és válaszok 

című konferencián való részvételre

A Magyar Tudomány Ünnepének keretében

Időpont: 2015. november 16-17 (hétfő-kedd)

A világ migrációs rendszereiben az Európa Unió egy jelentős, de semmiképpen sem szélsőségesen érintett szereplő. A blokk országai három típusra oszthatóak a vándorlási dinamika szempontjából. Egyrészt vannak országok, amelyek igen alacsony elvándorlás mellett jelentős bevándorlással rendelkeznek; másrészt vannak országok, amelyek bevándorlói többlettel bírnak, miközben jelentősebb elvándorlást nem mutatnak. Harmadrészt pedig vannak országok, és térségünket többnyire ilyenek alkotják, amelyek alacsony bevándorlással és növekvő elvándorlással számolhatnak.

A nemzetközi vándorlás folyamatai a magyar népességfejlődésre történetileg is jelentős hatást gyakoroltak. Magyarország aktuális migrációs helyzetét nagyrészt az határozza meg, hogy az Európai Unió (egy gazdag, belül nyitott, kifelé részben zárt politikai és gazdasági tömörülés) perifériáján található. Ennek következtében az elvándorlás magas szintjére hosszabb távon is számítani lehet, miközben a bevándorlás változó, de inkább alacsony intenzitású marad.

A konferencia célja, hogy e migrációs folyamatok népesedési, társadalmi, gazdasági és politikai okaival és hatásaival foglalkozzon helyi, regionális és globális szinten. A konferencia támpontokat kíván nyújtani a migrációval kapcsolatos társadalompolitikai döntések tudományos megalapozásához is.

A konferenciát szervező MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont olyan előadókat vár, akik kutatási eredményeikkel hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy megértsük Magyarország helyét a globális migrációs folyamatok összefüggéseiben. A konferencia plenáris és szekcióülések keretében végzi munkáját. A plenáris előadások két szekcióban, magyar és angol nyelven hangzanak el, kiválasztásuk meghívás alapján történik.

Részletek az MTA TK Kisebbségkutató Intézet honlapján