Elhunyt Hankiss Elemér

irodalomtörténész, szociológus, az MTA Szociológiai Kutatóintézetének egykori igazgatója

Debrecenben született 1928-ban, édesapja, Hankiss János irodalomtörténész volt. Egyetemi tanulmányait az ELTE angol-francia szakán végezte el (1950). Az 1956-os forradalom után hűtlenség és államellenes összeesküvés vádja miatt közel egy évig vizsgálati fogságban volt, de bizonyítékok hiányában felmentették. 1963-tól az Európa Kiadó munkatársa, 1965-tól tíz évig az MTA Irodalomtudományi Intézetének főmunkatársa, 1975-től csaknem húsz éven át az MTA Szociológiai Kutatóintézetének értékszociológiai és módszertani osztályának vezetője, három évig (1996-1998) az intézet igazgatója volt. 1989 és 1997 között az ELTE jogi karának Politológia Tanszékén egyetemi tanár. 1996-ban a Magyar Szociológiai Társaság elnökévé választották. 1990 és 1993 eleje között a Magyar Televízió elnökeként egyik főszereplője lett az ún. médiaháborúnak. Közben tanított Pesten, Szegeden és a Közép-európai Egyetemen, s több külföldi egyetem (Stanford, Georgetown, firenzei Európai Egyetem) vendégprofesszora volt. 2000 óta a princetoni The Gallup Organization tudományos tanácsadója, 2006-ig a Joseph Pulitzer-emlékdíj Alapítvány kuratóriumának elnöke. Munkásságát több alkalommal állami és magán díjakkal ismerték el (Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje, 1994; Prima Primissa, 2007).

Megemlékezések a socio.hu-n

Az MTA megemlékezése