Megjelent: Kóczé Angéla: A rasszista tekintet és beszédmód által konstruált roma férfi és női testek a médiában