Megjelent a socio.hu 2014/2. száma

Elérhető itt

Tanulmányok

Csurgó Bernadett: A vidék nosztalgiája. Kulturális örökség, turizmus- és közösségszervezés három észak-alföldi kistérségben

Gabriele Rosenthal: Módszertani kihívások interkulturális vizsgálatokban. Többszörösen keresztező alakzatok ciszjordániai bennfentesek és kirekesztettek körében (Ford. Baumann Tímea)

Recenziók

Bartha Eszter: Kapitalizmus – (nagy)polgárok nélkül?
Laki Mihály – Szalai Júlia: Tíz évvel később. Magyar nagyvállalkozók az Európai Unióban

Dupcsik Csaba: Mint egy Russzó Budapesten
Laki Mihály – Szalai Júlia: Tíz évvel később. Magyar nagyvállalkozók az Európai Unióban

Valuch Tibor: A vidék, a fejlesztés és a projektek vonzásában
Czibere Ibolya – Kovách Imre: Fejlesztéspolitika – vidékfejlesztés

Tézisek

Kmetty Zoltán: Diskurzusok, nexusok és politikai részvétel.
A politikai hálózatok és a politikai diskurzus szerepe a részvételben és a tömbösödésben

Koltai Júlia Anna: Túl a regresszión
Újfajta modellek felhasználási lehetőségei a társadalomtudományokban