Elérhető a Magyar Elektronikus Könyvtárban: Vidékiek és városiak - A tudás- és imázshasználat hatásai a vidéki Magyarországon (szerk.: Kovách Imre) (2007) Budapest: L'Harmattan - MTA PTI