Elérhető a Magyar Elektronikus Könyvtárban: Vidék- és falukép a változó időben (szerk.: Kovách Imre) (2007) Budapest: Argumentum.