Beszélgetés Kolosi Tamással és Szelényi Ivánnal a társadalmi egyenlőtlenségekről

2014. június 10. kedd, 10 óra

MTA TK SZI Hegedüs terem, Budapest I. Úri u. 49. I.em.

Időpont: 2014. június 10. kedd, 10 óra

Helyszín: MTA TK Jakobinus terem, Budapest I. Országház u. 30.

Moderátor: Kovách Imre

A beszélgetés témái:

  • az egyenlőtlenség kutatások tartalmi és módszertani megújításának lehetséges irányai,
  • az új redisztribúciós (EU, állam, önkormányzat) rendszerek és a magyar társadalom rétegződése (nem csak 2010 után!),
  • a network kutatás, az új kvalitatív és kvantitatív módszerek alkalmazhatósága,
  • társadalmi integráció és stratifikáció.

A beszélgetést az MTA TK Szociológiai Intézet Társadalmi csoportok, konfliktusok és integráció kutatási iránya szervezi, az Integrációs és dezintegrációs folyamatok a magyar társadalomban című OTKA kutatás keretében.