Recenzió a BUKSZ 2013. téli számában a Társadalmi integráció a jelenkori Magyarországon c. kötetről

Balog Iván

Kovách Imre, Dupcsik Csaba, P. Tóth Tamás, Takács Judit (szerk.): Társadalmi integráció a jelenkori Magyarországon. Tanulmányok

362-364.
25. évfolyam 4. szám, 2013. tél

http://buksz.c3.hu/