Pályázat a Társadalomkutatás című folyóirat főszerkesztői tisztségére

Pályázati határidő: 2014. február 28.

A Társadalomkutatás jelentős hagyományokkal rendelkező, évente négyszer megjelenő magyar nyelvű folyóirat, amely online is megjelenik.
A főszerkesztő felelős a lap tudományos színvonalának biztosításáért, presztízsének, idézettségének folyamatos javításáért az alábbi szakmai követelmények szerint:
- társadalomtudományi profil, hangsúlyozottan szociológiai-politikatudományi fókusszal,
- double-blind peer-review rendszer működtetése a szerkesztésben.

A főszerkesztő munkáját szakmai tisztségként társadalmi munkában látja el, szerény tiszteletdíjjal. A főszerkesztőt a TK főigazgatója javaslata alapján az MTA elnöke nevezi ki legfeljebb négy évre. A főszerkesztővel a folyóirat kiadását végző Akadémiai Kiadó köt szerződést.

Főszerkesztői kinevezés feltétele:
- társadalomtudományi területen szerzett legalább PhD-szintű tudományos fokozat
- elismert társadalomtudományi publikációs tevékenység
- angol nyelvtudás
- MTA köztestületi tagság (ennek hiányában a tagság elnyerésére irányuló eljárás kezdeményezésének igazolása)

Részletes kiírás (pdf)