Agrárnépesség kutatások empirikus kérdései

Az MTA-TK Szociológiai Intézete műhelykonferenciát szervez 
2013. március 7.-én a Könyvtár szobában

 Hamar Anna-Váradi Mónika: Üzemtípusok, agrárgazdasági szereplők – struktúrák és hálózatok (Nagykőrös)

Megyesi G. Boldizsár: Az élelmiszer-termelés szereplői a Hajdúnánási járásban

Schwarcz Gyöngyi: Földbérleti viszonyok és a földtörvénykezés – tereptapasztalatok a böhönyei mikrotérségben.

Kovách Imre: A mintavétel lehetőségei és a mennyiségi adatfelvétel témakörei