Halmozott diszkrimináció: egyéni és intézményi percepciók,hatások és cselekvések

Projektvezető

Tardos Katalin

A kutatás célja a halmozott diszkrimináció vizsgálata Magyarországon, különös tekintettel a hazai szociológiai szakirodalomban e téma eddig kevéssé kutatott és feldolgozott jellegére. A kutatás fő célja a halmozott diszkriminációhoz vezető mechanizmusok tanulmányozása két választott területen, melyek közül az egyik – a munkakeresés és munkaerő-felvétel területe – a nyilvános közélet, míg a másik – az örökbefogadás – inkább az állampolgárok magánéletének a része. A halmozott diszkrimináció jelenségét mind az intézményi döntéshozók szintjén, mind a – többszörös – diszkrimináció áldozatai szempontjából vizsgáljuk. Céljaink között szerepel az általunk választott területeken, azaz a munkakeresés és munkaerő-felvétellel valamint az örökbefogadással kapcsolatos halmozott diszkrimináció típusainak azonosítása. Emellett célunk még a hátrányos megkülönböztetés egyéni és intézményi szintű észleléseinek, hatásainak és az ezzel összefüggő intézkedéseknek rendszerezett áttekintése.