Gábor Hajdu – Tamás Hajdu (2021): The long-term impact of restricted access to abortion on children’s socioeconomic outcomes

Gábor Hajdu – Tamás Hajdu (2021): The long-term impact of restricted access to abortion on children’s socioeconomic outcomes. PLOS ONE, 16(3) [Impakt faktor: 2.740]

Magyar nyelvű absztrakt:

Tanulmányunkban azt vizsgáljuk, hogy milyen hosszú távú következményei voltak a terhességmegszakításhoz való hozzáférés 1974-ben történő korlátozásának. A jogszabályváltozást követően a terhességmegszakítások száma 1973 és 1974 között 169 650-ről 102 022-re csökkent, míg az élveszületések száma 156 224-ről 186 288-ra nőtt. Elemzésünkben a terhességmegszakításhoz való hozzáférés korlátozásának az érintett újszülöttek felnőttkori jellemzőire (iskolai végzettség, munkaerő-piaci részvétel, fiatalkori gyerekvállalás) gyakorolt hatását vizsgáljuk. Az elemzéshez a Központi Statisztikai Hivatal egyéni szintű adminisztratív adatbázisait használjuk (2011. évi népszámlálás; élveszületési adatbázis), és a hatásokat a jogszabályváltozás előtt és után született gyermek összehasonlítása alapján becsüljük. Különbségek különbsége becslést alkalmazunk azt kihasználva, hogy a nők egyes csoportjainak a művi abortuszhoz való hozzáférését a jogszabályváltozás eltérően érintette. A szülők összetételének változására kontrollálva kiszűrjük a (nem megfigyelt) időbeli változások és a lehetséges viselkedési változások hatását, így eredményeinket oksági kapcsolatként értelmezzük. Eredményeink azt mutatják, hogy a terhességmegszakításhoz való hozzáférés korlátozása negatív hatással volt az érintett gyermekek átlagos társadalmi-gazdasági jellemzőire. Az érintett gyermekeknek alacsonyabb volt az iskolai végzettsége, nagyobb valószínűséggel voltak 37 éves korukban munkanélküliek, és nagyobb valószínűséggel váltak felnőttkoruk előtt szülővé.

Abstract:

We examine the long-term consequences of restricted access to abortion following a change in the Hungarian abortion law in 1974. Due to a change that restricted access to legal abortions, the number of induced abortions decreased from 169,650 to 102,022 between 1973 and 1974, whereas the number of live births increased from 156,224 to 186,288. We analyze the effects on the adult outcomes of the affected cohort of newborns (educational attainment, labor market participation, teen fertility). We use matched large-scale, individual-level administrative datasets of the Hungarian Central Statistical Office (population census 2011; live birth register), and we estimate the effects by comparing children born within a short timespan around the time the law change came into effect. We apply a difference-in-differences approach, building on the special rules of the new law that, despite the severe restriction, still made abortion permissible for selected groups of women. We control for the compositional change in the population of parents, rule out the effect of (unobserved) time trends and other potential behavioral responses to the law change, and draw causal inferences. We find that restricted access to abortion had, on average, a negative impact on the socioeconomic outcomes of the affected cohort of children. Children born after the law change have had worse educational outcomes, a greater likelihood of being unemployed at age 37, and a higher probability of being a teen parent.