Győri Ágnes – Perpék Éva (2021) Work conditions and burnout: An exploratory study among Hungarian workers in family and child welfare, child protection and pedagogical professional services

Győri Ágnes – Perpék Éva (2021) Work conditions and burnout: An exploratory study among Hungarian workers in family and child welfare, child protection and pedagogical professional services. European Journal of Social Work (online first) (Q1, IF: 1,8).

DOI: 10.1080/13691457.2021.1997926

A tanulmány magyar nyelvű összefoglalója:

"A tanulmány a szakmai munkakörülmények és a kiégés összefüggését vizsgálja a magyar szociális és fejlesztő szakemberek körében. Kutatásunk újdonságát az adja, hogy a korábbi kiégés-vizsgálatok által feltárt munka- és szervezeti tényezők hatásán túl rámutat a kliensekkel való érintkezés, együttműködés konfliktusai, a kulturális távolság és különbözőségek kezelésének és a terepmunkával kapcsolatos nehézségek kiégés-tünetek előfordulásában játszott szerepére. Keresztmetszeti, kérdőíves vizsgálatunkban 261 szociális területen dolgozó szakember vett részt. Vizsgálatunk regressziós elemzéssel feltárt legfontosabb eredményei a következők. A kliensekkel és a terepmunkával kapcsolatos nehézségek, továbbá a munkakör és feladatilleszkedés problémái szignifikánsan növelik a szociális szakemberek érzelmi kimerülését, valamint a kliensekkel és kollégákkal szembeni személytelen bánásmód megjelenését. A munkavégzés-motivációhoz kapcsolódó deficitek pedig a csökkent személyes hatékonyság kialakulásában játszanak szerepet. Eredményeink ara utalnak, hogy szociális szakemberek kiégésének megelőzéséhez nemcsak a munkavégzés szervezeti, szervezési motiváló körülményeinek megteremtésére van szükség, hanem elengedhetetlen a munka tartalmi elemeinek, a való élethelyzetek és az ezzel járó szerepelvárások és konfliktusok kezelésére való felkészítés, valamint a folyamatos szakmai támogatás."