Győri Ágnes – Czakó Ágnes (2019) Innováció és pénzügyi-gazdálkodói kultúra: Az innovációs aktivitás egyes magyarázó tényezői a kkv-szektorban

Szociológiai Szemle, 29(1): 85-116.

http://www.szociologia.hu/2019_1_szam_/