Gerő Márton - Sik Endre - Surányi Ráchel (2023): Lakógyűlés

Gerő Márton - Sik Endre - Surányi Ráchel (2023): Lakógyűlés. Mozgó Világ. 2023. szeptember: 36-50.

Ebben az írásban azt a kérdést járjuk körül, hogy mennyire hasonlít és miben különbözik a BL egy „átlagos” nemzeti konzultációtól. Ehhez az összehasonlításhoz külön fogjuk megválaszolni a következő két kérdést: – Mennyiben különbözik a BL és az „átlagos” nemzeti konzultáció kérdőíve egymástól, s ha a viszonyítási alap a push poll, azaz az álkérdőívvel kivitelezett manipuláció archetípusa, akkor melyik kérdőív áll ehhez közelebb? – Mennyire tér el a BL és az „átlagos” nemzeti konzultáció a közpolitikai konzultációk ideáltípusától?