Fogyatékossággal élő fiatal felnőttek társadalmi integrálódásának esélyei és lehetőségei a mai Magyarországon

Projektvezető

Laki Ildikó

Résztvevők

Albert Fruzsina
Kabai Imre (...)
Ságvári Bence
Kiss Viktor (...)
Jancsák Csaba (...)

Koordinátor

Sulyok Tamás (...)
 

A kutatás

A fogyatékossággal élők egyre nagyobb számban vannak jelen a többségi társadalomban, amely nemcsak a társadalmi szempontból jelent megoldandó feladatokat, hanem a politika, illetve a különböző intézményrendszerek részéről is. A tehertétel növekedésének figyelembevételével olyan komplex elveket és gyakorlatokat kell kialakítani, amelyek hosszútávon segítik és növelik a célcsoport integrálódásának esélyeit, a társadalmi elismertségük, elfogadottságuk kilátásait. A kutatás célja a fogyatékossággal élő hallgatók vizsgálata a hazai felsőoktatásban, továbbá a felsőoktatási intézmények szerepvállalása a vizsgált csoportok oktatásában, képzésében, továbbá a látás-, hallás- és mozgássérült (magasabb iskolai végzettséggel rendelkező) hallgatók életminőségének, társadalmi integrálódásának lehetőségeinek feltárása. A mélyreható regionális vizsgálatok megismerhetővé teszik az egyes régiók intézményi ellátottságának valós helyzetét, beleértve a különböző állami, a civil és piaci szereplők részesedését, továbbá szerepvállalásukat, törekvésüket a vizsgált célcsoport társadalmi integrálódására. A kutatás során kiemelt vizsgálati szempontot jelent az érintett csoport tudományos és gazdasági életben betöltött szerepe, kilátásai és hosszú távú munkaerő-piaci részvételük meghatározása. A vizsgálat alternatívákat kíván megfogalmazni arra nézve is, hogy a célcsoport milyen módon lesz képes bekapcsolódni a magasabb piaci igényeket támasztó oktatási-képzési intézményekbe, a tudományos életbe, valamint a piaci elveken működő munkahelyekre. A projekt elméleti keret kialakítása, és empirikus kutatások sorozata alapján ajánlást készít a többszintű felhasználói kör részére. A kutatás végén a munkacsoport választ ad arra a kérdésre, milyen lehetőségei vannak ma a fogyatékossággal élőknek a felsőoktatásban. A vizsgálat jelentősége abban áll, hogy a hazai fogyatékosságra irányuló kutatások között ilyen, illetve hasonló jellegű alapkutatások még nem történtek. Ez a tényfeltáró vizsgálat egy hosszú távú probléma megoldásában vállalt úttörő szerepet, mivel egy új típusú, gyakorlati szintű tudományos vizsgálat nagy segítséget jelenthet a szakmai szervezetek, a döntésben résztvevők, és legfőképpen a fogyatékossággal foglalkozók számára.

Események

Fogyatékossággal élők a mai Magyarországon
Konferencia
Időpont: 2008. december 8-9. (hétfő-kedd) 13.00-16.30 és 09.00-16.00
Helyszín: Pallas Páholy (Budapest, Alkotmány utca 15.)
Védnök: Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
Jelentkezés, visszajelzés, információ: fogyat77(at)socio.mta.hu
Meghívó és részletes program: (word 73 kb)