Fogyatékos hallgatók a felsőoktatásban


A kutatás célja feltárni és megismerhetővé tenni a fogyatékos hallgatók felsőoktatásban való jelenlétét, a felsőoktatás és a fogyatékos hallgatók viszonyát. A kutatásban különös hangsúly helyeződik a fogyatékosügyi koordinátorok szerepének megismerésére, közreműködésük jelentőségére. A vizsgálat/kutatás módszertana: adatok másodelemzése, interjúk, fókuszcsoportos beszélgetések, jogi szabályozások szakmai értelmezése.