Fenntartható jólét az öregedő társadalmakban

Az interdiszciplináris kutatócsoport szociológiai, politikatudományi, jogtudományi és közgazdaságtani megközelítésben vizsgálja a népesség öregedésére adott társadalompolitikai válaszokat. A kutatócsoport tevékenysége öt kutatási területet ölel fel:
-Jóléti reformok politikai feltételei. Hogyan befolyásolja a politikai aktorok viselkedése a jóléti reformokat bizalomhiányos társadalmakban? Mi a politikai ideológiák és stratégiák szerepe a nyugdíjreformokban?
-Bevándorlás, kisebbségek és a jóléti rendszer az öregedő társadalmakban: hogyan befolyásolják a nyugdíjrendszerek és a bevándorlási politikák a választóknak az újraelosztással kapcsolatos preferenciáit? 
-Demográfiai fenntarthatóság és alkotmányozás: a kutatás a gyermekek és jövő nemzedékek jogaival kapcsolatos jelenlegi alkotmányozási gyakorlatokat és a javasolt megoldásokat vizsgálja.
-A munkaerőpiaci részvétel növelése és fenntartható versenyképesség: ez a kutatás azt vizsgálja, hogy mennyiben lehet szervezeti innovációk révén kezelni a munkaerő-állomány öregedése által felvetett problémákat.
-Családi szolidaritás, mint a közösségi transzferek helyettesítője: a kutatás azt vizsgálja, hogy milyen hatásai lehetnek a várható jóléti reformoknak a családon belüli intergenerációs transzferekre Magyarországon, nemzetközi összehasonlításban. 

Részletes információ

Kutatásvezető: Medgyesi Márton

A kutatócsoport tagjai: 
Bartha Attila (MTA TK PTI)
Csizmadia Péter (MTA TK SZI)
Illésy Miklós (MTA TK SZI)
Jakab András (MTA TK JTI)
Janky Béla (MTA TK SZI)
Makó Csaba (MTA TK SZI)
Tóth András (MTA TK PTI)
Horváth Ágnes (CEU)