Fejős Anna – Szikra Dorottya (szerk.) (2020) Támogatás és támadás - Női civil szervezetek az illiberális demokráciában

Fejős Anna – Szikra Dorottya (szerk.) (2020) Támogatás és támadás - Női civil szervezetek az illiberális demokráciában

Megjelent a munkatársaink,  Fejős Anna és Szikra Dorottya által szerkesztett kötet:

Fejős Anna – Szikra Dorottya (szerk.) (2020) Támogatás és támadás - Női civil szervezetek az illiberális demokráciában.  Budapest, Társadalomtudományi Kutatóközpont.

ISBN 978-963-418-042-5w

Részlet a szerkesztők (Fejős Anna és Szikra Dorottya) által írt Bevezetésből:

" ...  Már az első interjúk után éreztük, hogy az általunk előzetesen feltételezettnél jóval árnyaltabb a kép. A civil szereplők megszólaltatásával nem csupán a szakpolitikai döntéshozatal megértéséhez kerülünk közelebb, hanem egy önmagában izgalmas világ belső viszonyaiba nyerünk bepillantást. Hamarosan annyi értékes információ, olyan sok izgalmas – döntően női – vélemény és sors bontakozott ki a beszélgetéseinkből, hogy felismertük: az állam és a női civilek viszonya önálló kutatásért kiált, melyet ráadásul nem korlátozhatunk a kormányzati szakpolitikába beleszólással bíró szervezetekre."

A kötet tartalomjegyzéke:

  • Fejős Anna – Szikra Dorottya: Bevezetés
  • Gerő Márton: Elzárkózás és fojtogató ölelés. A civil szervezetek és az állam átalakuló kapcsolata az erősödő kontroll korszakában
  • Krizsán Andrea – Conny Roggeband: A nőjogi mozgalmak és az állam viszonya a beszűkülő demokráciákban 
  • Acsády Judit: A hazai nőszervezetek 1945-től a rendszerváltás időszakáig
  • Fejős Anna – Neményi Mária: Család, munka és a női test. Nőkkel és családokkal foglalkozó civil szervezetek egy változó társadalmi–politikai környezetben
  • Szikra Dorottya – Vajda Róza: Női civil stratégiák az illiberális kormányzás tükrében
  • Absztraktok
  • A kötet szerzői