Etnikai konfliktusok – és békefolyamatok. A konfliktus gyökereinek megértésétől a konfliktusmegoldásig (Peace-Com)

Projektvezető

Tamás Pál

Koordinátor

Université Catholique de Louvain-la-Neuve - Lieven de Winter és Benoît Rihoux

Konzorciumi tagok

  • Institute of Sociology of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest
  • Université Catholique de Louvain (UCL), Belgium
  • Universidad Complutense de Madrid (UCN), Spain
  • Centre Interdisciplinaire de Recherche Comparative en Sciences Sociales, (CIR) Paris, France
  • The Interdisciplinary Centre for Comparative Research in the Social Sciences (ICCR), Vienna, Austria
  • Non-Estonians' Integration Foundation (IF), Tallinn, Estonia
  • The Institute of International and Social Studies (IISS), Estonia
  • University of Cyprus (UCY )
  • G17 Institute, Belgrade, Serbia and Montenegro

Résztvevők

Tamás Pál, Erőss Gábor, Tamási Péter, Schmidt Andrea, Csizmady Adrienne

A kutatás

Sem az európai integráció, sem a jólét önmagában nem oldja meg az „etnikai” konfliktusokat, példa rá Belgium. Újabb és újabb államok születnek Európában, újabb és újabb közösségek lépnek fel területi, ill. autonómia-követelésekkel.
A kutatás célja ezen a konfliktusok értelmezése, tipizálása, monitorozása és előrejelzése.

1) Az etnikai, identitáspolitikai konfliktusok története (a vizsgált régiókban, ill. országokban),

2) A jelentősebb résztvevők számba vétele (személyek és intézmények),

3) az általuk folytatott tevékenység elemzése (pl.: erőszakos/nem erőszakos, média-használat stb.),

4) konfliktus-megoldási stratégiák (nemzetközi szervezetek beavatkozása, területi autonómia megadása, nyelvpolitikai intézkedések stb.),

5) Identitásközösségek, etnikai csoportok közötti feszültség mérésére és alakulásnak előrejelzésére alkalmas mérő- és monitorozó-rendszer kialakítása

Részvevők: Belgium (flamand-vallon konfliktus), Ciprus (görög-török), Ausztria (szlovén kisebbség), Magyarország (Csehországgal és Szlovákiával együtt, a romák és a „többségi társadalmak” viszonyát kutatva mindhárom országban), Spanyolország (Baszkföld), észak-Írország, észtország (orosz kisebbség), Szerbia (Vajdaság és Szandzsák).

Intézetünk koordinálta a teljes közép-európai (Magyarország, Csehország, Szlovákia) adatfelvételt, interjúkat készítettünk roma közéleti aktivistákkal, és számos cigány civilszervezet, egyesületet, médiaműhelyt, kisebbségi önkormányzatot, pártot stb. megkerestünk – az ő képviselőik töltötték ki a kérdőíveket.

Kiderült (amit persze eddig is sejtettünk), hogy a magyarországi cigány értelmiség a romák helyzetét nem etnikai konfliktus „gerjesztésével”, hanem együttműködéssel kívánja megoldani.

Honlap

http://peacecom.spri.ucl.ac.be/