Jour Fixe 125 | Ferencz Zoltán - Baranyai Nóra: A COVID-19 járvány és a helyi válságkezelés jellemzői Magyarországon

   2023. november 30. - 2023. november 30.

A Társadalomtudományi Kutatóközpont (MTA Kiváló Kutatóhely) 

Szociológiai Intézete 

tisztelettel meghívja 125. Jour Fixe eseményére

 

A COVID-19 járvány és a helyi válságkezelés jellemzői Magyarországon

 

Előadók: Ferencz Zoltán (TK SZI); Baranyai Nóra (KRTK)

Hozzászólók:  Dr. Uzzoli Annamária (tudományos főmunkatárs KRTK RKI); 

                         Dr. Koós Bálint (tudományos főmunkatárs KRTK RKI)

Időpont: 2023. november 30. csütörtök 13:00 

Helyszín: Az eseményt hibrid formában tartjuk meg.

Személyesen: Szociológiai Intézet 1097 Budapest Tóth Kálmán utca 4.;  B.1.15 tárgyaló

Online: Zoom link: 

https://us06web.zoom.us/j/82910936917?pwd=STtintaXQxLNf0swTgRxYqeRz5v2bH.1

Meeting ID: 829 1093 6917

Passcode: 900995

 

Absztrakt:

A COVID-19 járvány idején az országok többségében erősödött a kormány‐ zati centralizáció, jóllehet ma már általánossá vált az a vélekedés, hogy a központi vál‐ ságkezelés nem a legeredményesebb módja a járvány elleni küzdelemnek. A szupercentralizáció hatékonyságát megkérdőjelező szerzők közé tartozik Hambleton (2020), aki a helyi szint felértékelődését, a valódi helyi autonómiát és a helyet jól ismerő, együttműködő (település)vezetőt sorolja a sikeres válságkezelés tényezői közé. A tanulmány a témában megjelent szakirodalom mellett egy 202 helyi önkormány‐ zatot felölelő empirikus adatfelvétel eredményeire támaszkodva arra keresi a választ, hogy a hambletoni értelemben sikeres válságkezelés szempontjából alapvető fontosságú‐ ként azonosított tényezők hogyan jellemezhetők Magyarországon a COVID-19 járvány időszakában. Az elemzés kitér a helyi autonómiát ért kihívásokra, valamint a jó vezetés és a helyi jellegzetességek kérdéskörére, amit a járvány okozta problémák területi kü‐ lönbségei, az eltérő polgármestertípusok és szerepfelfogások, valamint a helyi társadalmi részvétel szempontjából jellemez. Elemzések rámutatnak, hogy a centralizált vagy túlcentralizált államok nem telje‐ sítettek jól a koronavírus-járvány kezelésében. A tanulmány arra a következtetésre jut, hogy a Hambleton által meghatározott, a sikeres válságkezeléshez szükséges helyi ténye‐ zők, illetve feltételek a járvány időszaka alatt hazánkban sérültek, hiányossá váltak, mi‐ közben a járvány okozta problémák és a járványkezelés eszközei a meglévő területi különbségek mentén di`erenciálódtak. A helyi önkormányzatok autonómiája, mozgáste‐ re, anyagi lehetőségei szűkültek, s ennek következtében a jó vezetés is ellehetetlenült, holott a legtöbb településvezető helyi politikai és szakmai szereplőkkel együttműködve, (kezdetben) jelentős társadalmi támogatás mellett hozta meg döntéseit, kialakítva a vál‐ ságkezelés helyi, akár más krízisek során is alkalmazható gyakorlatát, mechanizmusait.

 

A cikk elkérhető a szociologia@tk.hu e-mail címen