Jour Fixe 121 | Győri Ágnes: Egészség és segítő network néhány összefüggése a koronavírus-járvány árnyékában

   2023. október 19. - 2023. október 19.

A Társadalomtudományi Kutatóközpont (MTA Kiváló Kutatóhely) 

Szociológiai Intézete 

tisztelettel meghívja 121. Jour Fixe eseményére

 

Győri Ágnes: Egészség és segítő network néhány összefüggése a koronavírus-járvány árnyékában

 

Előadó: Győri Ágnes 

Hozzászólók:  Albert Fruzsina (TK SZI), Mayer Balázs (KRTK KTI)

Időpont: 2023. október 19. csütörtök 13:00 

Helyszín: Az eseményt hibrid formában tartjuk meg.

Személyesen: Szociológiai Intézet 1097 Budapest Tóth Kálmán utca 4.;  B.1.15 tárgyaló

Online: Zoom link: 

https://us06web.zoom.us/j/82564529998?pwd=zPU7pFX4GZ5YEaOKcP71CMVecI9FyO.1

Meeting ID: 825 6452 9998
Passcode: 698842

 

Absztrakt:

Számos nemzetközi és hazai kutatás igazolja, hogy a társas kapcsolatoknak és az általuk elérhető támogatásnak kiemelt jelentősége van mind a mentális, mind a fizikai egészség fenntartásában: segíti a stresszel teli élethelyzetek kezelését, a betegségek leküzdését és az egészség fenntartását. Ismeretes az is, hogy a társas támogatottság szempontjából bizonyos életszakaszok (különösen az időskor) és életesemények (például betegség, tartós hospitalizáció, munkanélküliség) kritikusak lehetnek, melyek során beszűkülnek a lehetséges támaszforrások, így a kapcsolatháló, illetve a társas támogatás hiánya nemcsak az elmagányosodás veszélyét növeli, hanem a betegségek előfordulását vagy súlyosbodását is. Az előadás a társas kapcsolatokban való részvétel és e kapcsolatokon keresztül nyújtott támogatás összefüggését vizsgálja a fizikai és a lelki egészséggel a koronavírus-járvány 4. hulláma alatt. Az elemzéshez a TK Mobilitás Kutatási Centrum projektjének keretén belül 2021 őszén, országosan reprezentatív mintán készült kérdőíves felvétel adatait használtam (N=5000). A különböző kapcsolati forrásokból kapott támogatások alapján a válaszadók különböző csoportjainak elkülönítéséhez látens profilelemzést alkalmaztam annak érdekében, hogy vizsgálható legyen a kapcsolatháló relációinak típusa (támogatás forrása), a támogatás formája (anyagi, természetbeni segítség) és gyakorisága alapján a támogatottság-kombinációk sokfélesége. A kapcsolathálózat és a kirajzolódó támogatottság-mintázatok egészséggel való lehetséges összefüggéseit többszintű regressziós elemzéssel tártam fel. Az eredmények megerősítik, hogy a „támogatottság-hiányos network” lényeges szerepet játszik a tartós betegségek és a depresszió előfordulásában. Érdekes viszont, hogy a főként családtól kapott anyagi és természetbeni támogatásban részesülők csoportjában nagyobb volt a rossz fizikai és mentális egészségi állapot valószínűsége a többféle kapcsolati forrásból, többféle típusú támogatásban részesülők csoportjához képest. A modellek ezenkívül arra is utalnak, hogy a kapcsolathálózati integráció fontos szerepet játszik a mentális és fizikai egészség fenntartásában.