Kutatók Éjszakája a TK-ban

   2023. szeptember 29.

Kutatók éjszakája a Társadalomtudományi Kutatóközpontban

2023. szeptember 29. péntek

Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza
Budapest IX. Tóth Kálmán u. 4. B épület 1. emelet (TK Szociológiai Intézet)

16:00–17:20
Előadások (15 perces előadások + előadások után 5 perc a kérdésekre)

Mikecz Dániel: 
Polgári elégedetlen tanárok, tüntető diákok: az oktatási tüntetések lehetőségei
TK Politikatudományi Intézet

Röghöz kötés, keretszámok, kockás ing, CEU, SZFE, Grund: 10 éve velünk vannak az oktatási tüntetések. Miért a köz-, és felsőoktatás kapcsán jelennek meg tiltakozások? A közönséggel közösen keresünk választ arra, miért működik a mozgósítás és milyen eredményeket érnek el tüntető tanárok és diákok.

Kiss László:
Káderforgó és kádermegmaradás - a pártállami elitpozíciók hálózata
TK Számítógépes Társadalomtudomány – RECENS Kutatócsoport

A káder nem vész el, csak átalakul. Mit jelent a gyakorlatban a „kádermegmaradás törvénye” vagy éppen a „káderforgó” jelensége? Az előadás a magyarországi államszocialista rendszer pozícióhálózatának vizsgálatával arra keresi a választ, hogyan fonódott össze az egyes állam- és pártigazgatási területek káderállománya, hogyan alakultak az egyes káder-életutak, mik voltak a legjelentősebb mobilitási csatornaként funkcionáló pozíciótípusok.

Stefkovics Ádám: Társszerzőm, ChatGPT
TK Szociológiai Intézet

Megírja-e helyettünk a ChatGPT a tudományos publikációinkat? Mire jó és mire nem jó a mesterséges intelligencia? Az előadás röviden bemutatja a nagy nyelvi modellekben rejlő lehetőségeket és azt, hogy milyen MI eszközöket használnak ma a társadalomkutatók a tudományos munka során.

Szalma Ivett, Pélyi Lóránt, Udvari Orsolya, Kispéter Erika, Tóth Katalin, Kubinyi Enikő:
Gyerekvállalási félelmek, korlátok Magyarországon: A kutyatartást választják alternatívaként?
TK Szociológiai Intézet

Magyarországon élénk az érdeklődés a gyermekvállalással kapcsolatos témák iránt, miközben a születések száma csökken és a társállatként tartott kutyák száma növekszik.  Így érdekes megvizsgálni, hogy lehet-e összefüggés  Magyarországon a kutyatartás és a gyermek (nem) vállalása között. Ebben a kutatásban azt mutatjuk be egy interjús vizsgálat alapján, hogy milyen lehetséges kapcsolatok körvonalazódnak a gyermek(nem)vállalás és kutyatartás között, és megpróbáljuk megválaszolni azt a kérdést, hogy vajon a kutyatartás helyettesíti-e a gyermekvállalást Magyarországon.

17:20-18:10
Bagyura Márton – Sipos Alexandra: Legyen Ön is társadalomtudós!

Kvíz. TK Szociológiai Intézet

Gondolkodtál már azon, hogy hányan házasodnak egy évben? Milyen zene köti össze a magyar társadalmat? Miként változtak a kapcsolataink a COVID-19 világjárvány hatására? Miért költöznek az emberek vidékre? Több kovászt neveltünk-e a COVID-19 idején? Gyere és tippeld meg, hogy kutatásaink alapján mi jellemző a magyar társadalomra! Jöhetsz egyedül vagy csapattal, oklevéllel várunk.

18:10-19:00
Gyerekesélyek – esélyes gyerekek?
Mondd meg, honnan jöttél, és megmondjuk, ki leszel!

TK Gyerekesély-kutató Csoport

Milyen életesélyei, perspektívái vannak a gyerekeknek ma Magyarországon, ha egy hátrányos helyzetű vidéki kis faluba születnek? Milyen szolgáltatásokat (óvoda, iskola, orvosi rendelő, közösségi ház, iskolai felzárkóztatás stb.) tudnak igénybe venni? Milyen lehetőségeik vannak képességeik kiteljesítésére, kompetenciáik növelésére, vagy a szabadidő tartalmas eltöltésére? Milyen esélyeik, lehetőségeik vannak a továbbtanulásra? Milyen kitörési pontok lehetségesek, hogy megszakítsák a generációkon átívelő szegénységet? Ilyen és ehhez hasonló társadalmi kérdésekkel foglalkozunk interaktív játékos formában a workshop keretein belül az érdeklődők bevonásával.

A program megvalósítói a Társadalomtudományi Kutatóközpont Gyerekesély-kutató Csoport munkatársai. A 2005 óta működő Gyerekesély program (jelenleg: „EFOP-1.4.2-16 Integrált térségi gyermekprogramok” címen) a helyi hiányokra és szükségletekre reflektálva a hátrányos helyzetű gyerekek esélyeinek javítását célozza innovatív megoldások megvalósításával 31 leghátrányosabb helyzetű járásban. A Gyerekesély-kutató Csoport a térségi programokat kísérő kiemelt programban vett részt, melynek célja a leghátrányosabb helyzetű térségekben zajló tevékenységének folyamatos szakmai támogatása a pályázat kidolgozásától kezdve a megvalósítás követésén át az eredmények értékeléséig.

19:00-20:30
Szociobisztró
Nevetséges, felemésztő, csodálatos szerelem

TK Szociológiai Intézet
Kerényi Szabina – Vajda Róza (szervezők)

A Szociobisztró folyt. köv. évadnyitó alkalmán szerelemről, szexről, érzékiségről és a vonatkozó társadalmi elvárásokról, tabukról meg azok kerülgetéséről lesz szó a múlt századvég ma már oly ártatlannak tetsző sorozatából, a Szex és New Yorkból kiindulva. Hogyan érződik a szexuális felszabadulás 30, illetve 60 évvel a nagy forradalom után? Szerelem, szex és ezredfordulós feminizmus a fogyasztói pokol bugyraiból. 

20:30–21:15
Farkas Eszter és Ujlaki Anna:
Kit fogadjunk be? Interaktív workshop a bevándorlás kérdéséről

TK Politikatudományi Intézet

Az Ukrajnában zajló háború kezdete óta ismét szembesülhettünk azzal, hogy a közvélemény és a kormányzat különbözően viszonyul eltérő országokból érkező, eltérő vallású, nemű, életkorú bevándorlókhoz, menekültekhez. Míg a 2015-ben érkező muszlim tömegekkel szemben erős ellenérzések alakultak ki a magyar társadalom többségében, az Ukrajnából érkező emberekkel mind a kormányzati kommunikáció, mind a közvélemény jóval támogatóbb, humánusabb. Úgy tűnik, ez az esemény is beleillik abba a tendenciába, hogy egyes migránsokat érdemesebbnek tekintenek kormányok és állampolgárok a befogadásra, mint másokat. A beszélgetés során arra keressük majd közösen a választ, vajon miért lehet ez, miért tekinthető speciálisnak és segítségre érdemesnek az Ukrajnából érkező emberek esete, szemben a más országok migránsaival?