Gyermekek-és fiatalok helyzete a családban és a családon kívül - életutak, stratégiák, reziliencia

   2023. január 31. - 2023. január 31.

A Társadalomtudományi Kutatóközpont (MTA Kiváló Kutatóhely)

Szociológiai Intézete
tisztelettel meghívja az alábbi eseményére

Gyermekek és fiatalok helyzete a családban és a családon kívül – életutak, stratégiák, reziliencia

Workshop

 

Időpont: 2023.01.31 (kedd) 14:00 - 16:00

Az esemény online formában kerül megrendezésre!

Zoom link: 

https://us06web.zoom.us/j/86552713393?pwd=dXhRQldHNVAxQ3NmQWxaYmxmRk1wUT09

Meeting ID: 865 5271 3393

Passcode: 392599

A gyermekek alapvető joga, hogy a személyiségük kibontakoztatásához, valamint az önálló életvitelre való felkészülésükhöz boldog, szeretetteljes és megértő légkörben nevelkedjenek. Ennek biztosítása elsősorban a családjuk feladata, amelyhez szükség esetén a gyermekek védelméért felelős intézményrendszer biztosítja a megfelelő segítséget.

A workshop keretében a gyermekeket és fiatal felnőtteket érintő különféle speciális élethelyzeteket járunk körül, különös figyelmet szentelve a felmerülő kihívásoknak. Az előadásokban olyan kérdésekre keresünk válaszokat, mint hogy milyen sajátos jellemzőik vannak a mozaikcsaládoknak, s ezzel kapcsolatban milyen gyermeki szerepek jelennek meg? Milyen stratégiákat alkalmaznak a nevelőszülős családok a rezilienciájuk növelése érdekében? Milyen segítséget kaphatnak az iskolai lemorzsolódás kockázatának kitett hátrányos helyzetű fiatalok? Valamint, hogy milyen beavatkozási lehetőségei vannak a gyermekvédelmi rendszernek a bűnelkövetővé válás megelőzése érdekében?

Előadók:

Kukucska Zsuzsa (Debreceni Egyetem) - A gyermek a multinukleáris családi rendszerben[1]

Nemes-Zámbó Gabriella (Debreceni Egyetem) - Családi együttélés és reziliencia a nevelőszülős családokban[2]

Nagy Alexa (Debreceni Egyetem) - Fiatalok és a szociális ellátórendszer

Balogh Karolina (TK SZI, Eötvös Loránd Tudomány Egyetem) - Mi lett volna ha... ? A bűnmegelőzés lehetőségei a gyermekvédelmi rendszerben[1]

Felkért hozzászóló: Herke Boglárka (TK SZI)

[1] „A Kulturális és Innovációs Minisztérium ÚNKP-22-3 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott szakmai támogatásával készült.”

[2] „A Kulturális és Innovációs Minisztérium ÚNKP-22-4 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott szakmai támogatásával készült.”