Kit érdekel még a szociológia? avagy lehet-e korunk válságaira válaszolni a szociológia nélkül?

   2022. június 3. - 2022. június 3.

Konferenciaprogram

Helyszín: Társadalomtudományi Kutatóközpont, 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.

A konferenciát hibrid formában rendezzük meg, azaz online és jelenléti formában is lesz lehetőség előadni és az előadásokat meghallgatni.

A konferencián a részvétel ingyenes, gyerekfelügyelet (az aktuális járványügyi szabályokat figyelembe véve) biztosított.

Kérdéseikkel, kérjük, forduljanak ide: szockonferencia@tk.hu

A konferencia témája: Az utóbbi évek biztonsági, környezeti, politikai, gazdasági és egészségügyi válságai egyértelműen megmutatták, hogy az ezekre adott reakciók nagyban függnek a társadalmak szerkezetétől, kultúrájától, attitűdjeitől, hatalmi viszonyaitól. Így talán soha nem volt nagyobb szükség arra, hogy megértsük és megmagyarázzuk a  társadalmi jelenségeket, az emberek és csoportok viselkedését, intézmények működését. Ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy mi ma a szociológia szerepe, amikor egyéb tudományágak, mint például a pszichológia vagy a közgazdaságtan művelői is hasonló célokat fogalmaznak meg? Mi manapság a szociológia jelentősége a nyilvános viták formálásában? Hogyan tud együttműködni és szinergiákat találni a szociológia más tudományokkal, beleértve a természet- és élettudományokat is?  Konferenciánk célja, hogy a hazai szociológus közösség megismerje és bemutassa a legfrissebb kutatási eredményeit, módszereit, hogy ezek segítségével közösen találjunk válaszokat a diszciplínánkat érő kihívásokra.

A konferencián 22 szekcióban hallgathatunk előadásokat, lehetőség lesz részt venni egy szociodráma-foglalkozáson, valamint szervezünk két kerekasztalbeszélgetést is. A keynote-előadást Kovács Éva tartja. A részletes programot és az online becsatlakozási linkeket nemsokára nyilvánosságra hozzuk, de addig is áttekintésképpen alább láthatják a két nap időbeosztását.

Várunk a konferencián minden kollégát és érdeklődőt! Előzetes regisztráció nem szükséges.

Részletes program 

Absztraktfüzet

Praktikus információk 

 

CSÜTÖRTÖK                                                                                          

8.30-9-00

Regisztráció

Termek

K.011

ZOOM Link 

Passcode: 900401

Nagyterem

ZOOM Link

Passcode: 404093

K.012

ZOOM Link

Passcode: 131730

K.013-K.014

ZOOM Link

Passcode: 940599

9.00-10.45

Politika válságos évtizedekben

Szekcióvezető: Susánszky Pál

 

A magyar társadalom változó attitűdjeinek térképe. 20 éves European Social Survey

Szekcióvezetők: Messing Vera, Ságvári Bence

Miért érdektelen az ifjúságszociológia és hogyan tudjuk érdekessé tenni?

Szekcióvezető: Krémer Balázs

Iskola és társadalom

Szekcióvezető: Gárdos Judit

11.00-11.10

Nagyterem

Köszöntő

Csizmady Adrienne

11.10-12.40

Nagyterem

 

Kovács Éva

Kit érdekel még a társadalmi tények és cselekvések magyarázata? Néhány ajánlat

plenáris előadás

ZOOM Link

Passcode: 404093

12.40-12.45

Galéria

Konferenciafotó

                                         Ebédszünet

Termek

K.011

ZOOM Link

Passcode: 900401

JTI tárgyaló 

ZOOM Link

Passcode: 404093

K.012

ZOOM Link

Passcode: 131730

K.013-K.014

ZOOM Link

Passcode: 940599

13.45-15.30

A magyarországi lakhatási válság(ok) szociológiája

Szekcióvezető: Jelinek Csaba

Osztály/szerkezet: mit tudunk a magyar társadalom osztályszerkezetéről? 1.

Szekcióvezetők: Éber Márk Áron, Huszár Ákos

Migráció és mobilitás

Szekcióvezető: Messing Vera

Mire jó ma a szociológia, mire jó ma egy szociológus?

Szociodráma műhely (korlátozott számú hely, információ és regisztráció május 20-ig: https://forms.gle/a2KM6X7HZEzVy3Sq5)

15.45-17.30

Város, szociológia

Szekcióvezető: Kőszeghy Lea

Osztály/szerkezet: mit tudunk a magyar társadalom osztályszerkezetéről? 2.

Szekcióvezetők: Éber Márk Áron, Huszár Ákos

Reprodukcióval kapcsolatos döntések és pronatalizmus Európában

Szekcióvezetők:

Murinkó Lívia, Szalma Ivett, Takács Judit

 

17.45-19.30 JTI tárgyaló

Kerekasztal-beszélgetés: Ideológia és etika, avagy hogyan védjük (ha védjük egyáltalán) a szociológiai kutatások integritását?

 

                                                 PÉNTEK

8.30-9-00 Regisztráció
Termek 

K.011

ZOOM Link

Passcode: 076888

JTI tárgyaló

ZOOM Link

Passcode: 285057

K.012

ZOOM Link

Passcode: 489884

K.013-K-014

ZOOM Link

Passcode: 039125

9.00-10.45

PhD szekció 1.

Szekcióvezető: Kristóf Luca

Kit érdekel még a vidékszociológia? Megközelítések, módszerek, fogalmak 1.

Szekcióvezető: Kovács Katalin

A szociológia helye a történettudományi kutatásokban

Szekcióvezetők: Barna Ildikó, Kiss Zsuzsanna

A COVID-járvány társadalmi hatásai:

Szekcióvezetők: Albert Fruzsina, Dávid Beáta és Huszti Éva

11.00-12.30

PhD szekció 2.

Szekcióvezető: Messing Vera

Kit érdekel még a vidékszociológia? Megközelítések, módszerek, fogalmak 2.

Szekcióvezető: Kovács Katalin

A közelmúlt történeti szociológiája

Szekcióvezető: Kiss Zsuzsanna

A szöveganalitika felhasználása a társadalom-tudományokban

Szekcióvezető: Koltai Júlia

                                                                        Ebédszünet 

13.45-15.30

Társadalmi innovációs ökoszisztémák: a szociológiai képzések és kutatások szerepe

Szekcióvezetők: Czibere Ibolya, Füzér Katalin, Szabó-Tóth Kinga

Gondoskodási válság Magyarországon: kihívások és válaszok

Szekcióvezetők: Geambasu Réka, Keller Judit, Szőke Alexandra

A szociológia kudarca és a társadalomelméleti válságdiagnózisok a 20. század első felében

Szekcióvezető: Zombory Máté

Mérés és módszertan 1.

 

Szekció-vezetők: Koltai Júlia, Messing Vera

15.45-17.30

Violent society – social expressions of violence and its control mechanisms

 

Szekcióvezetők: Vidra Zsuzsanna, Félix Anikó

Gyermekvállalás, gyermekkor - szociológiai összefüggések

 

Szekcióvezető: Csurgó Bernadett

 

„Miért és milyen vallásszociológia?”

Szekcióvezetők: Máté-Tóth András és Rosta Gergely

Mérés és módszertan 2.

 

Szekció-vezetők: Koltai Júlia, Messing Vera

18.30-18.40

Díjátadó: Legjobb előadás díj-PhD szekció

Helyszín: Gólya Szövetkezeti Presszó

18.40-20.00

TízHúszHarminc- Kerekasztalbeszélgetés magyar szociológiai folyóiratokról

Helyszín: Gólya Szövetkezeti Presszó

20.00-

BULI a Gólyában

 

Részletes Program 

 

JÚNIUS 2. CSÜTÖRTÖK

9.00-10.45 PÁRHUZAMOS SZEKCIÓK

K.011. terem Politika válságos évtizedekben

Szekcióvezető: Susánszky Pál

Előadások:

Kovács Beáta (ELTE ÁJK Politikatudományi Doktori Iskola): A bátor baloldal és a gyáva jobb? A félelem és az ideológiai identitás kapcsolatáról

Szabó Balázs (CSFK Földrajztudományi Intézet) - Erőss Ágnes (tudományos munkatárs, CSFK Földrajztudományi Intézet): Nagyvárosi tüntetéskultúra az Orbán-rendszerben: Budapest, 2010-2020

Kovarek Dániel (CEU, Politikatudományi Tanszék): Szavazatvásárlással kapcsolatos attitűdök a roma választók körében: egy kérdőíves kísérlet eredményei

 

Nagyterem. A magyar társadalom változó attitűdjeinek térképe. 20 éves European Social Survey

Szekcióvezetők: Messing Vera, Ságvári Bence

Előadások:

Messing Vera (TK SZI) - Ságvári Bence (TK CSS-RECENS) - Szeitl Blanka (TK SZI) : Webre terelés. a személyes lekérdezés alternatívája? Egy push-to-web hibrid survey tapasztalatai.

Farkas Eszter (CEU, TK PTI): Immigration attitudes in light of political preferences and media consumption habits in Hungary and Germany

Tátrai Annamária (ELTE TáTK): Önmegvalósítás és önmeghaladás: egy kísérlet értékegyensúly mérésére ESS adatokon

Hajdu Gábor (TK SZI) - Hajdu Tamás (KRTK): Befolyásolja-e a munkanélküliségi ráta a munkanélküliek szubjektív jóllétét?

 

K.012 terem Miért érdektelen az ifjúságszociológia és hogyan tudjuk érdekessé tenni?

Szekcióvezető: Krémer Balázs

Előadások:

Kiss-Kozma Georgina (Ifjúságkutató Intézet): A magyar fiatalok nemzetközi mobilitásának mérése

Mikó Fruzsina (BCE) : Techviselkedés a családban

Böcskei Balázs (TK PTI) - Fekete Mariann (SZE Szociológia Tanszék) - Nagy Ádám (Óbudai Egyetem, Fővárosi Önkormányzat): A generációs (válság)aktivitások értelmezése Big Data módszerrel a poszt-COVID időszakban

Zsigmond Csilla (TK KI): A többes (nemzeti) kötődés jellemzői kisebbségi magyar fiatalok körében

 

K.013- K.014 terem Iskola és társadalom

Szekcióvezető: Gárdos Judit

Előadások:

Berényi Eszter (ELTE TáTK): Hátrányos helyzetű tanulók hat- és nyolcosztályos gimnáziumokban

Kisfalusi Dorottya (TK CSS-RECENS) - Hermann Zoltán (KRTK KTI): Általános iskolai szegregáció és későbbi tanulmányi kimenetek

Pásztor Adél (BCE): Origins and destinations: Study choices and graduate destinations of Hungarian youth in Slovakia

Dupcsik Csaba (TK SZI, KGRE): A sérülékeny bizalom. Elméleti karbantartás

 

11.00-12.30 Nagyterem

KÖSZÖNTŐ

Csizmady Adrienne (TK Szociológia Intézet, igazgató)

PLENÁRIS ELŐADÁS

Kovács Éva (A TK SZI kutatóprofesszora és a bécsi Wiesenthal Intézet tudományos igazgatóhelyettese): Kit érdekel még a társadalmi tények és cselekvések magyarázata? Néhány ajánlat

12.30 -12.40 GALÉRIA

Közös konferenciafotó

 

13.45-15.30 PÁRHUZAMOS SZEKCIÓK

 

K.011 terem. A magyarországi lakhatási válság(ok) szociológiája

Szekcióvezető: Jelinek Csaba

Előadások:

Virág Tünde (KRTK RKI): Kísérlet a telepfelszámolások összehasonlító elemzésére

Hegedüs József (Városkutatás Kft.): A lakástámogatások szociológiája – a “szocpol” története

Molnár Noémi Fanni (ELTE ÁJK): A lakhatási válság közjogi hajléktalansága - A magyar Alkotmánybíróság és a társadalmi valóság kapcsolata a lakhatás területén

 

JTI Tárgyaló. Osztály/szerkezet: mit tudunk a magyar társadalom osztályszerkezetéről?

Szekcióvezető: Éber Márk Áron

Előadások:

Huszár Ákos (TK SZI): Osztályszerkezet és jövedelemeloszlás

Gregor Anikó (ELTE TáTK): A foglalkozási nemi szegregáció trendjeit 2005 és 2020 között Magyarországon

Csathó Ábel (TÁRKI): Éber Márk cseppje Pierre Bourdieu társadalmi terében

Éber Márk Áron (ELTE TáTK): Az uralkodó osztály és uralkodó gondolatai

 

K.012 terem Migráció és mobilitás

Szekcióvezető: Messing Vera

Előadások:

Annabel Tremlett (University of Portsmouth) - Nora Siklodi - Nandor Revesz: Circular migration as a way of life: The precarious dreams of Central and Eastern European free mover

Zsuzsanna Árendás (TK SZI) – Noémi Katona (TK SZI) –  Vera Messing (TK SZI) – Judit Durst (TK KI): The limits of trading cultural capital: Return migrant children and their educational trajectory in Hungary

Judit Durst (TK KI): Do-gooders or exploiters? Informal gangmasters and their role in transnational labour migration from Hungary

Stefano Piemontese (University of Birmingham): Racialised Youth Mobilities in Europe. The diaspora of hyphenated Italian youths to the UK

 

K.013- K.014 terem Mire jó ma a szociológia, mire jó ma egy szociológus? Szociodráma műhely (korlátozott számú hely, információ és regisztráció május 30-ig: https://forms.gle/a2KM6X7HZEzVy3Sq5)

Facilitátorok: Neumann Eszter (TK KI), Kovai Melinda (ELTE TáTk)

 

15.45-17.30 PÁRHUZAMOS SZEKCIÓK

 

K.011 terem Város, szociológia

Szekcióvezető: Kőszeghy Lea

Előadások:

Jelinek Csaba (Periféria Kutatóközpont): A lakásszövetkezetiség ciklikusan változó szerepe Magyarországon – Egy történeti szociológiai elemzési keret lehetséges alapjai

Csizmady Adrienne (TK SZI) - Hegedűs József (Városkutatás Kft.): Progresszív, rendszeridegen lakáspolitikai intézmény anatómiája - a Nemzeti Eszközkezelő története

Teller Nóra (Városkutatás Kft.): A lakhatási válság(ok) és a telepek újratermelődése

 

JTI Tárgyaló. Osztály/szerkezet: mit tudunk a magyar társadalom osztályszerkezetéről?

Szekcióvezető: Huszár Ákos

Előadások:

Scheiring Gábor (Bocconi University): Dezindusztrializáció, osztályképződés és a reménytelenség okozta halálozás Magyarországon

Czirfusz Márton (Periféria Kutatóközpont): Osztályviszonyok és térbeli viszonyok állam általi újratermelése a COVID–19-válság során Magyarországon

Kováts Bence (KRTK RKI) Függő függetlenedés: a magyar fiatal felnőttek lakáshoz jutását meghatározó tényezők vizsgálata

Kovai Cecília (KRTK RKI) - Vigvári András (KRTK RKI): A vidéki munkaerő-tartaléksereg népesség mobilitási stratégiái

 

K.012 terem Reprodukcióval kapcsolatos döntések és pronatalizmus Európában

Szekcióvezetők: Murinkó Lívia, Szalma Ivett, Takács Judit

Előadások:

Paksi Veronika (TK SZI) - Tardos Katalin (TK SZI) - Nagy Beáta (BCE): Perceptions of Barriers to Motherhood: Female STEM PhD Students  Changing Family Plans

Husz Ildikó (TK Gyerekesély) - Menich Nóra (TK Gyerekesély): Tinédzserkori gyerekvállalás szelektív pronatalizmus idején

Herke Boglárka (TK SZI): Családok jóléti érdemessége a 2010 utáni magyar kormányzati diskurzusban: Segítségre érdemes tradicionális családok és kevésbé érdemes egyszülős családok

Murinkó Lívia (KSH NKI) - Szalma Ivett (TK SZI) Pronatalista attitűdök és mérési lehetőségeik Európában

 

17.45-19.30 JTI Tárgyaló

KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS

Ideológia és etika, avagy hogyan védjük (ha védjük egyáltalán) a szociológiai kutatások integritását?

Résztvevők:

Füzér Katalin, a Pécsi Tudományegyetem Szociológia Tanszékének tanszékvezetője

Gárdos Judit, a TK Kutatási Dokumentációs Központjának vezetője és a Szociológia Intézet tudományos munkatársa

Nagy Beáta, egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem, és a Magyar Szociológiai Társaság elnöke

Zemplén Gábor, egyetemi tanár, ELTE GTK Érveléselmélet és Marketing Tanszék

A beszélgetést vezeti:

Gerő Márton (TK SZI, ELTE TáTK)

 

 

JÚNIUS 3. PÉNTEK

9.00-10.45 PÁRHUZAMOS SZEKCIÓK

 

K.011 terem. PhD szekció 1.

Szekcióvezető: Kristóf Luca

Előadások:

Nagy Alexa (DE Szociológia és Társadalompolitika Doktori Program): Hátrányos helyzetű régióban élő falusi fiatalok

Máté Zsolt (PTE Interdiszciplináris Doktori Iskola) Az 1956-os magyar menekültek a statisztikai adatok tükrében

Kukucska Zsuzsa (DE Szociológia és Társadalompolitika Doktori Program): A mozaikcsaládok sajátossági - eltérő szerkezetek, eltérő szerepek

Kővágó Emese (ELTE TáTK Szociológia Doktori Iskola): „Emlékszel? Emlékszem.” - Diszciplínák metszéspontjában: az 1944-es vajdasági tömegmészárlások emlékezetformálódásának vizsgálata

Godó Irén (DE Szociológia és Társadalompolitika Doktori Program): Romák civil aktivitása

 

JTI Tárgyaló. Kit érdekel még a vidékszociológia? Megközelítések, módszerek, fogalmak 1.

Szekcióvezető: Kovács Katalin

Előadók:

Csurgó Bernadett (TK SZI) - Megyesi Boldizsár (TK SZI) - Horzsa Gergely (TK SZI): A vidékimázs és helyi identitás kutatásának lehetőségei és módszerei

Csurgó Bernadett (TK SZI) - Tomay Kyra (PTE Szociológia Tanszék) - Völgyi Bence (PTE Szociológia Tanszék: Miért érdekes a vidéki dzsentrifikáció?

Németh Krisztina (KRTK RKI): Hazaérni: az etnicitás és az otthonteremtés összefüggései egy térbeli-társadalmi mobilitási pályán

 

K.012 terem A szociológia helye a történettudományi kutatásokban

Szekcióvezetők: Barna Ildikó, Kiss Zsuzsanna

Előadások:

Szilágyi Adrienn (BTK TI): Hálózatkutatás és adatvizualizáció egy történeti problémán keresztül. A Károlyi közös birtokkormányzat (1827–1877) ügyviteli hálózatai.

Kiss László (TK CSS-RECENS) - Ring Orsolya (TK PTI): Az első és a második nyilvánosság – hivatalos és ellenzéki kommunikáció a Kádár-korszak sajtójában (1981-1989)

Vajda Júlia (ELTE TáTK) - Bognár Kristóf Gyula (ELTE TáTK): A biográfiai kutatások helye a történettudományi kutatásban

Szabó Alexandra M. (ELTE RC2S2): A szociológia helye a történettudományi kutatásokban: A Holokauszt áldozati forrásainak analitikai megközelítése

 

K.013- K.014 terem A COVID-járvány társadalmi hatásai

Szekcióvezetők: Albert Fruzsina, Dávid Beáta és Huszti Éva

Előadások:

Cziner Szilvia (ELTE TáTK Szociológia Doktori Iskola): A COVID-19 megfékezésére hozott intézkedések szociális jogokhoz való hozzáférésre gyakorolt hatásai

Hal Melinda (MCC Mindset Pszichológia Iskola, Bajai Szent Rókus Kórház, Semmelweis Egyetem, ETK) - Kovács Katalin Tünde (Nemzetstratégiai Kutatóintézet) - Kurimay Tamás (Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő) - Székely András (Végeken Egészséglélektani Alapítvány): A COVID-19 pandémia lélektani hatásai az egészségügyi és szociális területen dolgozókra

Albert Fruzsina (TK SZI, SE EKK Mentálhigiéné Intézet) - Herke Boglárka (TK SZI)- - Dávid Beáta (TK SZI, SE EKK Mentálhigiéné Intézet): Baráti kapcsolatok változása a COVID-19 alatt

Albert Fruzsina (TK SZI, SE EKK Mentálhigiéné Intézet) - Brys Zoltán (TK SZI, SE Doktori Iskola) - Gerdán Mercédesz (SE): A COVID-19 pandémia hatása a fontos kapcsolatokra: fókuszban a párkapcsolatok

 

11.00-12.30 PÁRHUZAMOS SZEKCIÓK

K.011 terem. PhD szekció 2.

Szekcióvezető: Messing Vera

Előadások:

Kurucz Ildikó (PTE Interdiszciplináris Doktori Iskola Politikatudományi Program): Tradicionális elemek a vidéki önkormányzatiságban

Alexandra Bagi (BCE Doctoral School of Sociology and Communication Science): Transnational student mobility: imagined mobility and cultural aspects of Pakistani students in Hungary

Oláh Eszter (DE Szociológia és Társadalompolitika Doktori Program): A teljesítményelvű elosztáshoz való ragaszkodás vizsgálata szövegbányászati eszközök használatával

Dobó Anna (DE Szociológia és Társadalompolitika Doktori Program): A vallási közösség mint integrációs tényező

 

JTI Tárgyaló. Kit érdekel még a vidékszociológia? Megközelítések, módszerek, fogalmak 2.

Szekcióvezető: Kovács Katalin

Előadások:

Vigvári András (KRTK RKI): A munkaerőhiány hatása a mezőgazdasági munkaszervezetek átalakuló struktúrája a vidéki Magyarországon

Kiss Márta (TK Gyerekesély) - Rácz Katalin (AKI) Helyi gazdaságfejlesztési gyakorlatok és önkormányzati szerepek a vidéki hátrányos helyzetű térségekben

Király Gábor (AKI) - Koós Bálint (KRTK RKI):Éghajlatváltozás és vidékszociológia

 

K.012 terem A közelmúlt történeti szociológiája

Szekcióvezető: Kiss Zsuzsanna

Előadások:

Kelemen Katalin (ELTE ÁJK): Az első fecskék egyike (esettanulmány)

Kovai Melinda (ELTE TáTK): Pszichoterápia Magyarországon a rendszerváltás előtt és után

Szabari Veronika (ELTE TáTK) (ELTE TáTk) - Bukovics Babett (PPKE) - Stefkovics Ádám Pavalacs András (PPKE) - - Tariska Andrea (ELTE TáTK) - Zenovitz Lili (PPKE): Szociológiai tudástermelés Magyarországon 1972 és 2021 között. Egy szisztematikus áttekintés

Vajda Róza (TK KDK): Kategóriák szorításában: tudományos roma-reprezentációk politikai dimenzióiról

 

K.013- K.014 terem A szöveganalitika felhasználása a társadalom-tudományokban

Szekcióvezető: Koltai Júlia

Előadások:

Katona Eszter (ELTE TáTK) - Fazekas Mihály (CEU): Korrupciós kockázat a közbeszerzési pályázatokban: szövegbányászat használata a verseny korlátozásainak feltárására

Boros Krisztián (TK CSS-RECENS, Wasada University ) -  Katona Eszter (TK CSS-RECENS, ELTE TáTK) - Kmetty Zoltán (TK CSS-RECENS, ELTE TáTK) - Knap Árpád (ELTE TáTK) - Molnár Anna (TK CSS-RECENS) - Vancsó Anna (TK CSS-RECENS): Kódold újra! Az oltásellenesség változó narratívái módszertani oldalról

Rakovics Zsófia (ELTE TáTK Szociológia Doktori Iskola): A migrációhoz kapcsolódó szavak jelentésváltozásának elemzése egy időbeli szóbeágyazási modell segítségével a miniszterelnöki beszédekben

Tóth Tímea Emese (ELTE TáTK Szociológia Doktori Iskola): A fenntarthatósággal kapcsolatos Twitter-diskurzus elemzése a természetes nyelvi feldolgozás módszerével

 

13.45-15.30 PÁRHUZAMOS SZEKCIÓK

 

K.011 terem. Társadalmi innovációs ökoszisztémák: a szociológiai képzések és kutatások szerepe

Szekcióvezetők: Czibere Ibolya, Füzér Katalin, Szabó-Tóth Kinga

Előadások:

Czibere Ibolya (DE Politikatudományi és Szociológiai Intézet): A debreceni szociológiai képzések és kutatások szerepe a társadalmi innovációs ökoszisztémában

Szabó-Tóth Kinga (ME ATTI): Társadalmi innováció és harmadik misszió – esettanulmány Miskolcról és a térségről

Bognár Adrienn (PTE BTK Szociológia Tanszék) - Füzér Katalin (PTE BTK Szociológia Tanszék): Egyetem-alapú társadalmi innovációs ökoszisztéma egy regionális központban: a szociológia kutatások és képzések szerepe Pécsett

Boros Julianna (PTE BTK Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék) - Bucher Eszter (PTE BTK Szociológia Tanszék) - Csikai Adél (PTE BTK Demográfia és Szociológia Doktori Iskola): Példák a társadalmi innovációra egy hátrányos helyzetű ormánsági településen

 

JTI Tárgyaló. Gondoskodási válság Magyarországon: kihívások és válaszok

Szekcióvezetők: Geambașu Réka, Keller Judit, Szőke Alexandra

Előadások:

Gábriel Dóra (KRTK RKI) - Katona Noémi (TK SZI): Ügynökségek és platformok szerepe a hazai házi idősgondozásban

Sztáray Kézdy Éva (KGRE Szociológia Tanszék) - Drjenovszky Zsófia (KGRE Szociológia Tanszék): Magyar apák nem hagyományos szerepben

Bányai Borbála (ELTE BGGYK Fogyatékosság és társadalmi részvétel Intézet): Egy önsegítő csoport működése, mint lehetőség a pszichiátriai betegnek diagnosztizált emberek felépülési folyamatának támogatásában

Geambașu Réka (Babeș-Bolyai Egyetem) - Gergely Orsolya (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem) Nagy Beáta (BCE) - Somogyi Nikolett (University of Antwerp): A digitális technológia szerepe a nemek közötti szakadék kialakításában: otthonról dolgozó férfiak és nők fizetett és gondozási munkája a világjárvány idején

 

K.012 terem A szociológia kudarca és a társadalomelméleti válságdiagnózisok a 20. század első felében

Szekcióvezető: Zombory Máté

Előadások:

Fenyvesi Balázs (ELTE TáTK): Lélektan és Emancipáció. Wilhelm Reich és a freudomarxizmus elfeledett fejezete

Csepregi Dóra Fanni (ELTE TáTK) - Orosz Alexandra (ELTE TáTK): A halál csókjai - Imperializmus-magyarázatok a 20. század elején

Nagy Ágoston (ELTE TáTK): Az Uránsztenderd, avagy Polányi válságértelmezése az Ukrán konfliktus árnyékában

Mohácsi Hanna Bianka (ELTE TáTK ): Hollywood válságdiagnózisra jelentkezik - Hogyan jelenik meg Fritz Lang Téboly című filmében korának problémái és az antifasiszta esztétika

Csányi Gergely (ELTE TáTK, PTE BTK): Az irracionalitás társadalomtudománya – Pszichoanalitikus marxizmus mint a szociológia alternatívája egykor és ma

 

K.013- K.014 terem Mérés és módszertan 1.

Szekcióvezetők: Koltai Júlia, Messing Vera

Előadások:

Gács Zsófia (SE II. sz. Gyermekgyógyászati klinika) - Koltai Júlia (TK CSS-RECENS, ELTE TáTK): Ki látott már kanyarós pirézt?

Péli Gábor (TK CSS-RECENS, KGRE Szociológia Tanszék): Hogyan tud együttműködni és szinergiákat találni a szociológia más tudományokkal, beleértve a természet- és élettudományokat?

Szigeti Ákos (NKE Rendészettudományi Doktori Iskola): Vegyes módszertanú kutatás a darknetes kábítószerkereskedelemről: a tartalomelemzési fázis tanulságai

Simonovits Bori: (ELTE PPK IPPI): Terepkísérletek alkalmazási lehetőségei a társadalomtudományokban

15.45-17.30 PÁRHUZAMOS SZEKCIÓK

 

K.011 terem. Violent society – social expressions of violence and its control mechanisms

Szekcióvezetők: Vidra Zsuzsanna, Félix Anikó

Előadások:

Takács Flóra (ELTE TáTK, Szociológia Doktori Iskola): Az erőszak és a felügyelet legitim és illegitim megjelenési formái két rendőrségről szóló esettanulmány tükrében

Virágh Enikő Anna (ELTE TáTK Szociológia Doktori Iskola): Az áldozathibáztatás és a neoliberális ideológia lehetséges összefüggései

Balogh Péter (SZTE BTK Szociológia Tanszék): Marginalization, radicalization, mobilization – Investigating the social context of (dis)organized violence of the recent period in Europe

Mohammad Ashraful Alam (ELTE Doctoral School of Sociology): Factors Affecting Sense of Fear of Violent Crime in the Urban Areas of Bangladesh: An Analysis

 

JTI Tárgyaló. Gyermekvállalás, gyermekkor - szociológiai összefüggések tematikus panel

Szekcióvezető: Csurgó Bernadett

Előadások:

Leitheiser Fruzsina (KSH NKI, PTE): Az anyák munkaerő-piaci részvétele és a gyermekfelügyelet formái: a terhességtől a szülést követő 30. hónapig

Veroszta Zsuzsanna (KSH NKI): A korai szülői befektetések képzési meghatározói: végzettégi, homogámia és intergenerációs mobilitási hatások azonosítása

Kopcsó Krisztina (KSH NKI) - Sándor Nikolett Gabriella (KSH NKI, PPKE, PE) - Šindýlková Zsófia (KSH NKI) - Lábadi Beatrix (PTE): A koragyermekkori médiafogyasztási szokások jellemzői és szocio-demográfiai összefüggései

Boros Julianna (KSH NKI) - Szabó Laura (KSH NKI): A kora gyermekkori elhízás prevalenciája és az ezzel összefüggő többkomponensű tényezők Magyarországon – longitudinális vizsgálat 0-3 éves gyermekek körében az elhízás kockázatának társadalmi-gazdasági különbségeiről

Sipos Alexandra (TK SZI): Különneműség és gyerekvállalás - a házasság központi elemei?

 

K.012 terem „Miért és milyen vallásszociológia?”

Szekcióvezetők: Máté-Tóth András és Rosta Gergely

Előadások:

Máté-Tóth András (SZTE Vallástudományi tanszék, MTA-SZTE Convivence kutatócsoport): A vallásszociológia új útjai Magyarországon

Rosta Gergely (PPKE): Nő vagy csökken? Vallási változás Közép- és Kelet-Európában

Kovács Katalin Tünde (Nemzetstratégiai Kutatóintézet) - Székely András (Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért): A vallásosság formáinak változása a Hungarostudy kutatások alapján 1995–2021 között

Nagy Péter Tibor (WJLF): A multikonfesszionalitás új jelentései

 

K.013- K.014 terem Mérés és módszertan 2.

Szekcióvezetők: Koltai Júlia, Messing Vera

Előadások:

Bartus Tamás (BCE): Vélemények egyenlege: a bevándorlással szembeni attitűdök országok közti különbsége és változása

Bodor Ákos (KRTK RKI) - Grünhut Zoltán (KRTK RKI) - Hegedüs Márk (PTE Demográfia és Szociológia Doktori Iskola): Mennyire “általános” az általánosított bizalom? – A bizalom mérésének kritikai felülvizsgálata

Messing Vera (TK SZI) - Ságvári Bence (TK CSS-RECENS) - Szeitl Blanka (TK SZI): The effect of data collection method on sensitive questions. A comparative analysis self-completion and face-to-face interviews in Hungary and Austria

Stefkovics Ádám (ELTE TÁTK) - Sik Endre (TK SZI): Ha boldog a kérdezőbiztos, boldog a válaszadó? Kérdezőbiztos-hatások a boldogság mérésében

18.30-18.45 Legjobb előadás díj – PhD szekció

18.30-20.00 KEREKASZTALBESZÉLGETÉS

TízHúszHarminc- Kerekasztalbeszélgetés magyar szociológiai folyóiratokról

Résztvevők:

Dupcsik Csaba - socio.hu-Társadalomtudományi Szemle

Geambașu Réka -  Erdélyi Társadalom

Medgyesi Márton és Wessely Anna - Szociológiai Szemle

A beszélgetést vezeti: Koltai Júlia (TK CSS RECENS, ELTE TáTk)

Helyszín: Gólya Szövetkezeti Presszó

 

 

 

Praktikus információk

 

  1. A konferencia ideje alatt igény szerint gyermekfelügyeletet biztosítunk. Elsősorban 0-3 éves gyermekeket várunk. A gyermekmegőrzőnkben csak egészséges gyerekeket tudunk fogadni. Ezen az űrlapon gyűjtjük az igényeket és az igényeknek megfelelően szervezzük meg a gyermekek felügyeletét, ezért kérjük, aki gyermekfelügyeletet szeretne az ezen az űrlapon jelezze május 30-ig! https://forms.gle/dCLcaYVt2AFHjXGW7
  2. Egészségünk közös védelme érdekében a konferencia ideje alatt rendszeresen szellőztetjük a termeket és nagyobb csoportosulások esetén javasoljuk a maszk használatát és a távolságtartást!
  3. Kérjük, aki bármilyen okból köhög, náthás, esetleg kapar a torka, online csatlakozzon az eseményhez!
  4. Járványügyi és környezetvédelmi okokból kérjük, hogy mindenki hozzon magával saját kulacsban vizet, szeretnénk elkerülni a műanyag poharak, üvegek, és a közös italos dobozok használatát.
  5. Kávézó és menza a HTK földszintjén (a Nagyterem mellett) található, napi menü és à la carte ételek 1500-2500 forint közötti áron kaphatóak.
  6. Saját szendvics vagy egyéb hideg étel elfogyasztására ebédszünetben a galérián, a büfé udvarán vagy a tetőteraszon van lehetőség .
  7. A HTK környékén (max. 5 perces sétára) található menzák és büfék:

Irodaházi menzák:

Mill kantin (szomszéd épület)

Morgan Stanley menza (Soroksári út túloldala)

NAV menza (bejárat a Haller utcáról)

Gyorséttermek:

Saloniki Gyros Taverna, Haller u. 2.

Aberna Török Étterem, Haller u. 16-18.

Tortilla Box, Haller u. 24.

Reggel Délben - Breakfast • Lunch • Coffee, Haller u. 16-18.