Módszeresen 10 | Oksági következtetések: a statisztikaelmélettől a társadalomtudományi alkalmazásokig és vissza

   2021. november 23.

Időpont: 2021 november 23. 14 óra

Helyszín: hibrid esemény

A járványhelyzet és a TK főigazgatójának utasításai alapján az alábbi döntéseket hoztuk meg a november 23-i „Módszeresen” eseményünk kapcsán:

A rendezvényt elsősorban a Zoom felületen rendezzük meg.

Aki mégis személyesen részt venne, őt szívesen látjuk maszkban a TK JTI termében.

Nem TK-s kollegák esetében ellenőriznünk kell a védettségi igazolvány meglétét.

 

A gépi tanulási eljárások egyes úttörőinek 90-es években kezdett munkáira alapozva az utóbbi tíz évben lassan teret nyer (és az idei közgazdasági Nobel-díjjal, áttekintő cikkekkel, új tankönyvekkel épp kanonizálódik) egy olyan statisztikai modellezési filozófia, amely a klasszikus statisztikai modellezés követelményeinél szigorúbb elméleti feltevések rögzítését követeli meg, miközben oksági kapcsolatok azonosítását ígéri. Az egyes klasszikus és új statisztikai közelítésmódok hasznosságáról és veszélyeiről több fronton zajlanak élénk viták.

A Módszeresen sorozat következő rendezvényén bemutatjuk az új statisztikai irányzatot megalapozó téziseket, továbbá az új megközelítés sikeres és sikertelen alkalmazásait. Ezután megvizsgáljuk, hogy a tárgyalt oksági statisztikai modell mennyiben képes a sokrétű kauzális folyamatok megragadására.  

Tartalom:

I. A Pearl-féle oksági statisztika térhódítása
- Gyökerek és alapkoncepciók – Janky Béla
- Epidemiológia: sikeres alkalmazások – Ferenci Tamás
- Közgazdaságtan: korlátok és “felpuhítás” – Janky Béla

II. A kauzalitás természete és Pearl okságelmélete: a túl egyszerű okságtól a túl bonyolult okságig – Rudas Tamás
Az előadások utáni beszélgetést Németh Renáta vezeti.

A rendezvény az ELTE TáTK és a Társadalomtudományi Kutatóközpont hozzájárulásával valósul meg.

A Módszeresen vitasorozat ezen alkalmának Facebook eseménye: Oksági következtetések: a statisztikaelmélettől a társadalomtudományi alkalmazásokig és vissza | Facebook