Brown Bag Seminar 9: Dupcsik Csaba: „Meghalósat a Zoéval szoktunk játszani!” Tudás és hatalom az orvos-beteg interakciókban

   2020. szeptember 8. - 2020. szeptember 8.

A Társadalomtudományi Kutatóközpont (MTA Kiváló Kutatóhely)
Szociológiai Intézete (TK SZI)
tisztelettel meghívja 8. Brown Bag Szemináriumára

„Meghalósat a Zoéval szoktunk játszani!”

Tudás és hatalom az orvos-beteg interakciókban

Előadó: Dupcsik Csaba (tudományos főmunkatárs, TK SZI)

Opponensek:

  • Takács Erzsébet (tanszékvezető docens, ELTE TáTK)
  • Tóth Olga (tudományos főmunkatárs, TK SZI)

Moderátor: Kristóf Luca (TK SZI)

Absztrakt: Az orvostudományban a tudás gyűjtésének, feldolgozásának és elosztásának mechanizmusai makroszinten markánsan különböznek mind a természet-, mind a társadalomtudományoktól. Fontosabb azonban a mikroszint specifikuma: az orvostudományban a tudás megszerzése, átadása és megjelenítése szokatlan, de típusosan nagy hányadában face-to-face interakciókban történik. (Első pillantásra tehát jól megközelíthetőnek tűnik a foucault-i tudás/hatalom fogalmi eszközével). A fél évszázaddal ezelőtti helyzetet talán még jellemezhetjük így: az ideáltipikus orvos-páciens/hozzátartozó interakciókban az előbbinek túlhatalma van, amelyet nagyobb szakmai tudása legitimál. A szakirodalomban évtizedek óta közhely, hogy „paradigmaváltásra van szükség”, bár ez is beilleszthető a foucault-i logikába: a rendszer folyamatos kritikája is része a rendszernek, az ellenállás „feloldódik” a hatalomban. (Noha ez utóbbi összefüggést a kiterjedt Foucault-percepció szisztematikusan félreérti). Hipotéziseim szerint a mai magyar egészségügyben a „partnerközpontúság paradigmája” felé történő elmozdulás helyett inkább tartósan anómikus állapot alakult ki az orvos-laikus interakciókban. Bár az orvosok „erőfölénye” fennmaradt, az „információs erőviszonyok” mégis eltolódóban vannak a laikusok (egyes, tendenciaszerűen bővülő) csoportjai javára. E hipotéziseket cikkemben nyilván nem lehet még igazolni vagy cáfolni. Előkészítésképpen megpróbálom feltérképezni az „információs erőviszonyok” változását, elkészíteni az orvos-laikus interakciók egy olyan tipológiát, amely igyekszik túllépni a „hatalom vs. ellenállás” Foucault által implikált (mármint: ha jól értelmezem) bináris megkülönböztetésén. Módszertan: a cikk az elméleti rekonstrukción kívül a szakirodalomra, egyes, mások által készített és publikált interjúkra, illetve nem-szisztematikusan gyűjtött, de viszonylag bőséges egészségügyi források elemzésére támaszkodik.

Kulcsszavak: egészségügy szociológiája, Foucault, biopolitika, tudás/hatalom

Várható megjelenésSic Itur ad Astra, 2020 folyamán. A kézirat a szerzőtől kérhető el: dupcsik.csaba@tk.mta.hu

Időpont: 2020. szeptember 8. kedd, 10:00 óra

Helyszín: vegyes

Off-line: TK Szociológiai Intézet, tárgyaló (B.1.15)

On-line: Teams vagy Zoom, a linket előtte küldjük. (Nem SZI kolléga esetén kérjük, időben jelezzék a részvételi szándékot a paksi.veronika@tk.mta.hu címen, hogy meghívót küldhessünk.)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!