Jour Fixe 83 | Sik Endre: Kísérlet a kérdőíves kutatás belső érvényességének növelésére, avagy hogyan kutassuk a boldogságot?

   2020. június 23. - 2020. június 23.

Időpont: 2020. június 23. (kedd), 10 óra

A Társadalomtudományi Kutatóközpont (MTA Kiváló Kutatóhely) Szociológiai Intézete

tisztelettel meghívja 83. Jour Fixe eseményére:

Előadó:

Sik Endre (TK SZI)

Hozzászólók:

Bodor-Eranus Eliza Hajnalka (TK Recens)
Simonovits Bori (ELTE IPPI)

Moderátor: Hajdu Gábor

Absztrakt: A boldogság mértékének kutatása során olyan kutatási design-t alkalmaztam, amelyben ötvöztem (s nem kevertem) a kvantitatív és a kvalitatív kutatás erényeit. Előbb kognitív interjúzás segítségével ismerkedtünk meg azzal, hogy a kérdezett hogyan gondolkodik a boldogságról, majd kidolgoztam egy rugalmas kérdőívblokkot, azt remélve, hogy ennek alkalmazásával megnövelhető a kapott válaszok belső érvényessége. Az elemzés három legfontosabb eredménye, hogy (1) a rugalmas kérdezés hatására a „mostani” és a személyiséget illető boldogság mértéke (a rutin kérdezési technika alkalmazásához képest) csökken, (2) a kérdező boldogsága erősen hat a kérdezett boldogságának mértékére: a kérdező személyiségéből fakadó és „mostani” boldogsága növeli, gyerekkori boldogsága csökkenti a kérdezett boldogságát. Továbbá, (3) a kognitív interjúzás során kidolgozott és a rugalmas kérdezés során alkalmazott kiegészítő kérdések által olyan összefüggések is láthatóvá váltak, amelyek alapján a kérdezettek boldogság-értelmezésének eltérő típusai lettek azonosíthatók. 

Kulcsszavakkognitív interjú, rugalmas kérdezés, boldogságkutatás

Helyszín: on-line esemény, platform: TEAMS. A linket az esemény előtt küldi a moderátor - nem TK SZI munkatársak kérjük, jelezzék részvételi szándékukat a hajdu.gabor@tk.mta.hu címen. 

Kézirat: A vita alapjául szolgáló dolgozat kérésre hozzáférhető a szerzőnél: sikendre0@gmail.com