Jour Fixe 81 | Huszár Ákos – Berger Viktor: Az új középosztály?

   2019. december 5. - 2019. december 5.

2019. december 5. csütörtök 13:00-14:30
 

A Társadalomtudományi Kutatóközpont (MTA Kiváló Kutatóhely) Szociológiai Intézete

tisztelettel meghívja 81. Jour Fixe eseményére:

Előadók:

Huszár Ákos (TK SZI), Berger Viktor (PTE)

Hozzászólók:

Szalai Júlia (TK SZI), Tóth István György (TÁRKI)

Absztrakt:

A rendszerváltás első évtizedének vége felé jelent meg Angelusz Róbert és Tardos Róbert sommás megjegyzése a magyar társadalomfejlődés paradox jellegéről, mely szerint a középrétegesedés és a polgárosodás folyamatai Magyarországon évtizedes távlatban egymással ellentétes irányba mozognak. Dolgozatunkban e kettős folyamat legutóbbi alakulására vagyunk kíváncsiak. E kérdés vizsgálata annál is inkább fontos, mert úgy tűnik, hogy a 2010-es évekre az ellentmondás eltűnt és az Angelusz és Tardos által jelzett paradoxon feloldódott. A legutóbbi értékelések ugyanis azt támasztják alá, hogy mára e két folyamat azonos pályára állt: egyfelől a társadalom középső szegmensének szűkülése figyelhető meg, másfelől viszont a rendszerváltás időszakában beinduló polgárosodási folyamatok az optimista várakozások ellenére a visszájukra fordultak.

Kulcsszavak: középosztály, társadalmi struktúra, polgárosodás, demokratizálódás

A vita alapjául szolgáló dolgozat kérésre hozzáférhető a szerzőknél (huszar.akos@tk.mta.hu, berger.viktor@pte.hu).

Helyszín: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet
1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4. B.1.15. Tárgyaló

Időpont: 2019. december 5. (csütörtök), 13 óra