Jour Fixe 75 | Huszár Ákos: Osztálytársadalom-e a magyar társadalom?

   2019. március 21.

Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet tisztelettel meghívja hetvenötödik Jour Fixe eseményére:

Huszár Ákos: Osztálytársadalom-e a magyar társadalom?

Hozzászólók: Kolosi Tamás (TÁRKI) és Szikra Dorottya (MTA TK SZI)

Részletek a meghívóban

A rendszerváltás óta folyamatos viták tárgyát képezi, hogy miként alakult át a magyar társadalom szerkezete, illetve hogy ez milyen fogalmakkal jellemezhető. Az előadás fő kérdése, hogy mennyiben lehet osztálytársadalomnak tekinteni a magyar társadalmat. Az osztály fogalma az egyik legvitatottabb fogalom a társadalomtudományos vizsgálódás területén. A különböző elméleti tradíciók alapján e kérdés különböző módon merül fel, eltérő típusú választ igényel, és a kérdés megválaszolásának a tétje is egész más. Az előadás az anyagi életkörülmények két indikátorának – a munkanélküliség tapasztalatának, illetve a megélhetési nehézségeknek – a magyarországi változását, illetve az osztálypozícióval való összefüggését vizsgálva igyekszik választ találni kiinduló kérdésre. Miként változott az osztályhelyzet magyarázóereje az elmúlt időszakban, illetve más országokkal összehasonlítva mekkora az osztály szerepe Magyarországon?