Jour Fixe 70 | Huszár Ákos: Mennyire mobil a magyar társadalom?

   2018. május 24. - 2018. május 24.

Az MTA TK Szociológiai Intézete tisztelettel meghívja hetvenedik Jour fixe eseményére:

Huszár Ákos: Mennyire mobil a magyar társadalom?

2018. május 24. (csütörtök), 13 óra​

Hozzászólók: Kristóf Luca (MTA TK SZI) és Róbert Péter (TÁRKI)​

A mobilitás-vizsgálatoknak különösen nagy hagyománya van Magyarországon. A korábbi kutatások alapján a mobilitási folyamatok évszázados trendjeire vonatkozóan állnak rendelkezésre információk, a 2000 utáni trendek irányára, illetve sajátosságára vonatkozóan azonban szelektív ismereteink vannak. Ez annál is inkább probléma, mert a korábbi vizsgálatok szerint a magyar társadalom a rendszerváltás időszakában még nemzetközi összehasonlításban is a nyitottabbak közé tartozott, az újabbak (amelyek 2002-2010 közötti adatokkal dolgoznak) viszont arra utalnak, hogy a legzártabbak között van. Az utóbbi évtizedekben e vizsgálatok alapján nem csupán a jövedelmi, illetve a vagyoni egyenlőtlenségek növekedtek meg számottevően, de maga a társadalom szerkezete is merevebbé vált. Az előadás a szubjektív mobilitás egy mutatójára támaszkodva vizsgálja a társadalmi mobilitás magyarországi változásának a legutóbbi trendjeit.

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet
Humán Tudományok Kutatóháza, Budapest 9, Tóth Kálmán u. 4. B.1.15.

Meghívó (pdf)