Jour Fixe 69 | Dupcsik Csaba: Kapcsolat-menedzsment a hétfejű sárkánnyal

   2018. május 10. - 2018. május 10.

Morális-episztemológiai problémák

Előadó: Dupcsik Csaba (MTA TK SZI)
Hozzászólók: Szuhay Péter (Néprajzi Múzeum), Huszár Ákos (MTA TK SZI)

Helyszín: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet
Humán Tudományok Kutatóháza, Budapest 9, Tóth Kálmán u. 4. B.1.15.

Időpont: 2018. május 10. (csütörtök), 13 óra

A szerző kérésre elküldi a cikket (Dupcsik.Csaba@tk.mta.hu

Absztrakt
Duplán problematikus jour fixe várható: egyrészt, bár ürügye valóban egy külön tanulmány, ugyanakkor egy már megjelent kötet egyik fejezetén alapul, ennyiben tehát bújtatott könyvbemutatónak is tekinthető (A magyarországi cigányok/romák a hétköznapi és tudományos diskurzusok tükrében, hozzáférhető és letölthető). Másrészt, a tanulmány és az előadás is olyan elméleti problémákat pendít majd meg, amelyeknek természetesen nem tud majd módszeresen kifejteni. Ráadásul Dupcsik…
Mindazonáltal megpróbálom majd elrántani a kormányt, s a következő irányb​a vezetni: milyen akarva-akaratlan normatív implikációi lehetnek az amúgy elsősorban vagy kizárólag leíró-magyarázó kijelentéseinknek, ha (hátrányos helyzetű és/vagy gyakorta diszkriminált) kisebbségekről írunk?

Kulcsszavak: cigányság/romák, tudományos nyelvhasználat, normativitás a tudományban

Meghívó (pdf)