Jour Fixe 53 | Janky Béla: Menekültek: Címkézés és keretezés hatásai politikai kampány idején

   2017. május 18.

Az MTA TK Szociológiai Intézete tisztelettel meghívja ötvenharmadik Jour fixe eseményére:

Janky Béla:
Menekültek: 
Címkézés és keretezés hatásai politikai kampány idején 

Hozzászólók: Hajdu Gábor (MTA) és Kmetty Zoltán (ELTE)

Helyszín: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet :: Humán Tudományok Kutatóháza :: Budapest 9, Tóth Kálmán u. 4. B.1.15.

Időpont: 2017. május 18. (csütörtök), 13:00

Társadalmi kérdések keretezésének attitűdökre gyakorolt hatását sokan vizsgálták kísérletek segítségével az elmúlt évtizedekben. A legutóbbi időkig a valós elit diskurzust a kísérleteket zavaró tényezőnek tekintették. Az előadásban amellett érvelek, hogy intenzív kampányok idején végzett keretezési hatás kísérletekkel más módon nem hozzáférhető ismeretek nyerhetőek a társadalmi attitűdök elit általi befolyásolásáról. Két, a menekültválság idején végzett kísérletekre épülő elemzés eredményeit mutatom be. Labeling Asylum-seekers: The Power of Words or the Power of the World over Words? című tanulmányomban azt demonstrálom, hogy egy intenzív diskurzus fókuszában álló csoport iránti szolidaritást növelni hivatott szóhasználat a szolidaritás növelése helyett végül a terminus „koszolódásához” is vezethet. A Framing, Priming or Pretreament? Effects of News Reports on Attitudes toward Asylum Policy during the European Refugee Crisis című  tanulmány arra mutat bizonyítékot, hogy egy politikai kampány idején a választók egy része politikai identitása alapján rendezi át egyes társadalmi kérdésekről alkotott véleményét. Az előadás végén további, sejtésem szerint a módszerrel megválaszolható kutatási kérdéseket vázolok fel.

A témában megjelent korábbi írások:

A módszerhez kapcsolódó kutatási projekt terve

Meghívó