Emlékezet, kultúra, érték

A kutatási irány a társadalmi problémák vizsgálatakor tekintetbe veszi a tág értelemben vett kulturális közvetítés jelentőségét, mivel a társadalmi cselekvés megértéséhez elengedhetetlen azon észlelési, értékelési és értelmezési mechanizmusok szerepének elemzése, amelyek a cselekvők számára egyszerre jelentenek normatív kényszert és a cselekvés lehetőségét. Olyan klasszikusnak számító problémákat, mint a társadalmi integráció, az egyenlőtlenség, a konfliktus, a szolidaritás vagy az identitás, a kutatási irány résztvevői a kulturális szociológia és antropológia, az emlékezetkutatás, a diskurzuselemzés és a kultúrakutatás hagyományaiban vizsgálják. A kutatási irány további sajátossága a kritikai attitűd a társadalmi valósággal szemben, beleértve a társadalomtudományi gyakorlatot is.

Vezetője: Zombory Máté

Tagjai: Gárdos Judit, Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor, Kovács ÉvaSágvári BenceTibori Timea

Külső tagok: Légmán Anna