Kristóf Luca: Elitcsere és instrumentalizáció - A tudományos mező átalakítása a 2010-es években

MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

2021-2024

A kutatás a hazai tudományos mező jelenleg is folyó átalakulását vizsgálja. Nem tudományszociológiai megközelítést alkalmaz, hanem az elit studies nézőpontjából vizsgálódik, folytatva a pályázó korábbi Bolyai-kutatását (elitcsere a színházi mezőben) és OTKA-kutatását (a kulturális elit cirkulációja). A korábbi kutatások főként a magaskultúra szférájára fókuszáltak, ezúttal azonban a fókuszban a (tudomány)politika hatásának vizsgálata a tudományos elit kiválasztódásának és kiválasztásának kérdésében, az intézményrendszer átalakításának következményeire a mezőben, és az azt övező ideológiai diskurzusokra áll. A kutatás a kulturális elit surveyk adatainak másodelemzésére, a médiadiskurzus elemzésére és a tudományos elit tagjaival készített kvalitatív interjúkra épül.