Egyenlőtlenségek és egyensúlytalanságok a nagy hálózatokban

NKFIH K 129124
2018. 09. 01. – 2022. 05. 31.
Kutatásvezető: Ságvári Bence

Az NKFIH kutatás célja, hogy a társadalmi egyenlőtlenségeket interdiszciplináris nézőpontból (társadalom- és természettudósok együttműködésében), hálózati jellegű „big data” adatforrások segítségével vizsgálja. A kutatás során három fő kérdésre fókuszálunk. (1) A társadalmi kapcsolathálózatok nagy adatbázisain keresztül vizsgáljuk a magyarországi regionális társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségeket, illetve a migrációs mintázatokat. (2) A közbeszerzések adatait tartalmazó adatbázisokon olyan hálózati modelleket tesztelünk, amelyek segítségével felfedhetők a korrupciós kockázatok, továbbá vizsgáljuk, hogy a társadalmi tőke, a hálózati kapcsolatok sűrűsége milyen kapcsolatban van bizonyos térségek gazdasági fejlődésével. (3) Nagy hálózatok adatainak segítségével kapcsolatot keresünk a társadalmi egyenlőtlenségek és a homofil közösségi hálózatok között.

A projekt első évében a pályázatban vállalt WP1 – Elméleti alapok és WP2 – Adattisztítás és adatharmonizáció feladatokat végeztük el. Emellett elkezdtük és jelentős haladást értünk el két konkrét kutatási témában (WP3 – Társadalmi hálózatok és lokális egyenlőtlenségek és WP4 – Korrupció és összejátszás). Ezekhez kapcsolódóan három megjelent és két megjelenés alatt álló publikáció született , továbbá számos konferencia-előadást tartottunk az eddig elért eredményektől.
 

Publikációk: 

1. Németh B., Lőrincz L.: Hálózati hatások a belföldi migrációban, Szociológiai Szemle 29(1):117–145., 2019
2. Tóth G, Wachs J, Di Clemente R, Jakobi Á, Ságvári B, Kertész J, Lengyel B: Inequality is rising where social network segregation interacts with urban topology, arxiv.org, 2019
3. Wachs J, Yasseri T, Lengyel B, Kertész J: Social capital predicts corruption risk in towns., Royal Society Open Sience, 2019
4. Wachs, J., Fazekas, M., Kertész, J: Corruption Risk in Contracting Markets: A Network Science Perspective, arxiv.org, 2019
5. Wachs, J., Kertész, J.: A network approach to cartel detection in public auction markets, Scientific Reports 9, Article number: 10818 Volume 9, Article number: 10818 (2019), 2019