Egészségszociológia, egészségpolitika

Az egészségszociológia/egészségpolitika streamben /műhelyben tevékenykedő kutatók az egészség és betegség társadalmi és politikai konstrukcióját vizsgálják.
Intézetünkben hosszú hagyományra tekint vissza ez a kutatási irány, melyet Losonczi Ágnes, Neményi Mária, Antal Z. László neve fémjelez.
A stream tagjainak kutatásai felölik az egészségügynek mint társadalmi alrendszernek/mezőnek, és az egészségnek mint a társadalmi egyenlőtlenségek és a társadalmi kapcsolatok egyik kiemelt jelentőségű dimenziójának a vizsgálatát. Kutatásaik másik fontos iránya az egészségpolitikák szociológiai vizsgálata.
A műhely tagjai által végzett kutatási projektek a következő területekre terjednek ki: egészségpolitikák, egészségügyi reformok, hálapénz, orvos-beteg viszony, egészségmagatartás, betegutak, egészségügyi műveltség, romák egészségügyi ellátáshoz való hozzáférése, éghajlatváltozás egészségügyi hatásai, a sajátos nevelési igény oktatási és egészségügyi vonatkozásai. Az egészségügyi szakterületek közül pedig többek között a szülészet, a reumatológia, a lelki egészség és pszichiátria, a munkahelyi egészségügy, a védőnők és a természetgyógyászat szociológiai vizsgálata.
A műhelyben folyó kutatások részben – hazai és nemzetközi – alapkutatások, részben pedig hazai alkalmazott kutatások. A streamnek van egy, a TK másik intézethez tartozó tagja, és várjuk más TK-s kutatók csatlakozását is.

Vezetője: Erőss Gábor

Tagjai: Antal Z. László, Balogh Lídia (JTI), Csizmady Adrienne, Dávid Beáta, Neményi Mária

Külső tagok: Fernezelyi Bori, Légmán Anna