Demokratizálódás, a demokrácia hanyatlása és a civil társadalom pályái

TK Inkubátor projekt
2019-2022

Az elmúlt években mind a társadalomtudományi, mind a közéleti vitákban megnövekedett a civil társadalom iránti érdeklődés. A megnövekedett érdeklődés jól jelzi, hogy a civil társadalommal kapcsolatos diskurzusok összekapcsolódnak a demokrácia helyzetével: Autoriter környezetben, vagy az autoriter tendenciák felerősödése estén a civil társadalom a demokrácia megmentőjeként, esetleg valamilyen csodaszerként, de legalábbis a demokratizálódás fontos szereplőjeként jelenik meg. Ugyanakkor a civil társadalom szereplői és szervezetei sok esetben hozzájárulnak populista és nem demokratikus értékek elterjedéséhez, vagy autoriter kormányok legitimációjának megteremtéséhez. Azaz, a civil társadalom szervezetei és mozgalmai nem csupán a demokrácia erősödésének, hanem a demokrácia hanyatlásának folyamataiban is jelentős szerepet játszhatnak.

Bár ezeket a problémákat a civil társadalom irodalma is jelzi, hiányzik egy olyan, empirikusan is tesztelt elméleti megközelítés, amely képes lenne feltárni, megmagyarázni, hogy a civil társadalom szereplői mely körülmények között erősítik és melyek fennállása esetén gyengítik a demokratizálódás folyamatait.

Éppen ezért, azt vizsgáljuk meg, hogy melyek azok a feltételek, amelyek között a civil társadalom a demokratizálódás és melyek azok, amelyek között az ezzel ellentétes folyamatokhoz járul hozzá. Az inkubátor projektben elsősorban annak az elméleti keretnek a kidolgozására fókuszálunk, amely egy későbbi összehasonlító kutatás alapja lehet.

Kutatásvezető

Gerő Márton, tudományos munkatárs, TK Szociológiai Intézet

Résztvevők

Andrew Arato, Dorothy Hart Hirschon Professor of Political and Socal Theory, New School for Social Research,                                      

Fejős Anna, tudományos segédmunkatárs,  TK Szociológiai Intézet

Feischmidt Margit, tudományos tanácsadó, TK, Kisebbségkutató Intézet

Huszár Ákos Tudományos munkatárs, TK Szociológiai Intézet,

Szabina Kerényi, TK, Szcoiológiai Intézet  

Körtvélyesi Zsolt, Research Fellow, TK Jogtudományi Intézet

Szabó Andrea, tudományos főmunkatárs, TK Politikatudományi Intézet

Szikra Dorottya, tudományos Főmunkatárs TK Szociológiai Intézet 

Vajda Róza, tudományos segédmunkatárs,  TK Szociológiai Intézet         ,