Csurgó B. & Kovách I. (szerk.) (2023). A Covid-19 járvány társadalmi hatásai

Csurgó B. & Kovách I. (szerk.) (2023). A Covid-19 járvány társadalmi hatásai. Ebook. Társadalomtudományi Kutatóközpont. ISBN 978-963-418-056-2

Részlet a kötetből:

"A különböző társadalmi státuszú csoportok másképpen reagálnak a járványhelyzetre, és a megosztottságok egyes társadalmi csoportokon belül is jelentősek lehetnek. Kötetünk a poszt-Covid következményeként megjelenő társadalmi jelenségek rövid és középtávú sajátosságainak a feltárásához járul hozzá a társadalmi integrációról 2021 októberében készített, 5000 fős, reprezentatív lakossági kérdőíves adatfelvétel elemzésével, felhasználva e kutatássorozat korábbi (2015, 2018) felvételek adatait is.

A tanulmánykötet egyedisége, hogy a kutatás szükségszerűen a járvány idején kezdődött (annak már egy, a korlátozások és a járvány terjedésének tekintetében is enyhébb szakaszában, így a poszt-Covid-korszak társadalmi jelenségeire is lehet következtetni a nagymintás, a teljes felnőtt magyar lakosságot reprezentáló adatbázis segítségével (lásd Győri ebben a kötetben). A 2015-ös, a 2018-as és a 2021-es felmérések adatai és integrációs modelljei segítségével a poszt-Covid-korszak társadalmi változásainak egy része (a társadalmi, munkaerőpiaci és egészségügyi egyenlőtlenségek, az integráció/dezintegráció, a települési különbségek, a lakhatási mobilitás, a migrációs szándékok, a családszerkezet és -kapcsolatok, a járvány lakossági percepciói, a környezeti értékek) is jól jelezhető."

A kötet fejezetei:

Csurgó Bernadett – Kovách Imre: Covid-kereszthatások

Győri Ágnes: Az egészség és a segítő network néhány összefüggése a koronavírus-járvány utolsó fázisában

Huszár Ákos – Illéssy Miklós: A koronavírus-válság vesztesei

Szabó Andrea: A kormányzó párt támogatottsága és a koronavírus-járvány társadalmi percepciójának összefüggései. A nemzetegyesítő hatás érvényesülése a 2018–2022-es ciklusban

Balogh Karolina: A családi kapcsolatokkal való elégedettség a Covid–19-járvány árnyékában

Kovács Eszter – Papp Z. Attila – Zsigmond Csilla: Migrációs szándék a koronavírus-járvány 4. hullámában

Csizmady Adrienne – Kőszeghy Lea: A Covid–19-járvány hatása a lakáshasználati szokásokra és a lakásmobilitásra

Megyesi Boldizsár: A környezetvédelemmel kapcsolatos attitűdök és a Covid-válság érzékelése közötti összefüggések