Családon belüli erőszak a nők és férfiak ellen Európában: gyakoriság, okok, hatások és kezelés

Projektvezető

Henrique Barros, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto [FMUP], Porto, Portugália

Kutatásvezető (MTA SZKI)

Tóth Olga

Résztvevők (MTA SZKI)

Tóth Olga

Dávid Bea

A kutatásA 7 országra kiterjedő, 7 konzorciumi taggal rendelkező kutatás fő célja a családon belüli, intim partnerek közötti fizikai, szexuális és érzelmi erőszak előfordulási arányainak nagymintás vizsgálaton történő mérése. A vizsgálat fő fókusza népegészségügyi, tehát az erőszakot elkövető és elszenvedő személyek esetében egyaránt az agresszivitás testi-lelki előzményeivel és hatásaival kíván foglalkozni. Ilyen megközelítésű vizsgálat európai összehasonlító szinten a korábbiakban nem volt még, az eredmények ezért feltáró jellegűek lesznek. Miközben az európai országok többsége sokféle információval rendelkezik a nők elleni erőszakról, keveset tudunk azokról az esetekről, amikor az intim partnerek közötti erőszak áldozata a férfi, illetve amikor az erőszak kölcsönös. Fontos tehát, hogy olyan nagymintás, reprezentatív lekérdezés (prevalence study) készüljön, ami alapján becsléseket lehet tenni a férfiak és nők részvételére az erőszak folyamatában, illetve arra, hogy melyik erőszakfajtában kerülnek áldozati, illetve elkövetői pozícióba a férfiak és a nők. Ugyanígy fontos azt is tudni, hogy a rossz mentális és fizikai állapot milyen mértékben oka és következménye az áldozattá, illetve elkövetővé válásnak. A kutatás a demográfiai-szociológiai adatokon kívül az intim partnerek közötti erőszak előfordulásának mérésére validált, nemzetközileg elfogadott skálát (CTS2) használ, illetve egyéb, a mentális és fizikai egészségi állapotra vonatkozó validált skálákat. A vizsgálat 550-600 fő megkérdezésével, egy nemre és korcsoportra reprezentatív budapesti mintán történik. A kutatás végtermékei egyrészt olyan tudományos közlemények lesznek, melyek az újszerű megközelítés és a nemzetközi összehasonlítás miatt komoly szakmai érdeklődésre tarthatnak számot; másrészt olyan javaslatokat fogalmazunk meg nemzeti és európai szinten, amellyel hozzájárulhatnak a probléma népegészségügyi kezeléséhez.