Crowd-work – Finding new strategies to organise labour in Europe

EC-DG Employment
2019-2021
Kutatásvezető a TK SZI részéről: Illésy Miklós

A Crowd-work – Finding new strategies to organise labour in Europe (EC-DG Employment) kutatás nemzetközi projekt 2019. májusában indult és 2021. április 30-ig tart. A projekt olyan új munkavégzési formát vizsgál, amely egy internetes platform segítségével földrajzilag szétszórt munkavállalók között oszt ki tömegesen munkafeladatokat, ami jelentős kihívás elé állítja a politikai döntéshozókat, a szakszervezeteket és a munkaügyi hivatalokat is. A projekt a részt vevő országokban (Németország, Spanyolország, Portugália és Magyarország) kívánja feltérképezni, mennyire elterjedt gyakorlat a "crowd work", annak milyen formái vannak, milyen szakszervezeti stratégiák születtek arra vonatkozóan, hogy e munkavállalói rétegek is kollektív védelemben részesüljenek, az ilyen formában foglalkoztatott munkavállalók maguk milyen módon igyekeznek megszervezni magukat, illetve hogy nemzeti és uniós szinteken milyen politikai döntések meghozatalára van szükség a fenti kérdések megfelelő szabályozásának érdekében. A beszámolási időszakban a szakirodalom feldolgozása, és az előzetes interjúk készítése zajlott, ami alapján már most látható, hogy a platform munkavégzés egész Európában, így Magyarországon is dinamikusan fejlődik, miközben számos kérdés tisztázatlan, pl. a munkavállalók jogállásával, munkakörülményeivel, adózásával kapcsolatban. 
A pályázati támogatás összege: 101,000 EUR

Konzorciumvezető: CICS.NOVA of Universidade Nova de Lisboa (Portugal)
További résztvevők: 
notus-asr (Spain)
Institute for Technology Assessment and Systems Analysis (ITAS) / Karlsruhe Institute of Technology (KIT) (Germany)

Honlap: https://crowd-work.eu/

Beszámoló a 2019. évről: 

A későbbi terepmunka előkészítésének érdekében 11 interjút készítettünk munkajogászokkal, a munkaügyi kapcsolatok kutatóival, illetve az online munkavégzés mindennapjaiban jártas független szakértőkkel. Az interjúk tapasztalatait kiegészítettük a nemzetközi szakirodalom elemzésével, illetve a meglévő empirikus felmérések eredményeinek és módszertanának ismertetésével. Az erről szóló, mintegy két és fél ív terjedelmű, angol nyelven írt anyagot szeptember végén jutattuk el a partnereknek. Az eredményeket a 4th Technology Assessment Conference (2019. november 4-6., Pozsony) speciális szekcióján belül ismertettük, ahol szerb és osztrák kollégák is beszámoltak tapasztalataikról. Szintén aktív kapcsolatban állunk a projektben nem résztvevő finn, cseh és szlovák szakemberekkel, akikkel folyamatosan megosztjuk legújabb kutatási tapasztalatainkat annak érdekében, hogy az egymással párhuzamosan futó kutatások közötti szinergikus kapcsolatokat erősítsük.  

Hírlevél (2)