Civil társadalom a fenntarthatóságért

Projektvezető

Prof. Dr. Ortwin Renn

Kutatásvezető (MTA SZKI)

Vári Anna

Koordinátor

Dr. André Reichel, Dialogik gGmbH, Stuttgart, Németország

Konzorciumi tagok

  • KoUNW, Ulm, Németország - Joa Bauer
  • Mutadis, Páris, Franciaország - Dr. Gilles Heriard Dubreuil
  • REC Slovenia, Ljubljana, Szlovénia - Milena Marega
  • Energia Klub, Budapest, Magyarország, Csikai Mária

 

Résztvevők (MTA SZKI)

 

Vári Anna

Ferencz Zoltán

A kutatás

A három éves nemzetközi akciókutatási1 projekt érdekessége, hogy kutatócsoportok és civil szervezetek intenzív együttműködésén alapul. Fő célja, hogy EU szinten kapcsolatot teremtsen a civil társadalom és a fenntartható fejlődéssel foglalkozó kutatók között. Segíteni kívánja a civil szervezetek és a kutatási intézmények közötti együttműködést, többek között olyan civil társadalom-központú kutatási projektek formájában, amelyek e szervezetek társadalmi beágyazottságának javítását, hatékonyságuk növelését, pozitív társadalmi hatásaik fokozását célozzák. A munkában négy országból három kutatócsoport és három civil szervezet vesz részt. Ezek páronként ún. tandemeket alkotnak, amelyek a következők: Dialogik GmbH (Stuttgart) - unw e.V. (Ulm); Mutadis SARL (Párizs) - REC Slovenija (Ljubljana); illetve az MTA Szociológiai Kutatóintézet - Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület (Budapest). A projekt három fázisból áll. Az első fázis célja az egyes civil szervezetek stratégiai problémáinak feltárása, és a társadalmi környezethez igazodó stratégiai változások tervezése. A második fázisban az egyes stratégiák megvalósítását célzó projektekre és ezek monitorozására kerül sor. Végül a harmadik fázisban olyan gyakorlati útmutató készül civil szervezetek számára, amely elsősorban a fenntarthatóságra irányuló akciók és a participatív kormányzás támogatását állítja a középpontba. A projekten végigvonuló fő kérdés, hogy hogyan lehet strukturálni és szervezni a civil szervezetek és kutatók közötti együttműködést. A projekt első, feltáró fázisa 2009-ben lezárult. Jelenleg a pilot projektek előkészítése zajlik. Ezek önkormányzati energia-stratégia kidolgozásával, az energiahatékonyság növelése érdekében végzett tevékenységekkel, valamint az Energia Klub átalakulásával kapcsolatosak. A magyar munkacsoport az eddigi eredményeket a Társadalomkutatás 2010/1. számában publikálta: 

http://www.akademiai.com/content/531172656m270628/

Honlap

a kutatás saját honlapja: itt