Cirkuláció és disszenzus a magyar kulturális elitben

A kutatás célkitűzése a magyar kulturális elitben zajló változások és folyamatosság vizsgálata. Egy 450 fős, korábbi adatbázisokkal összehasonlítható, a pozícionális és a hólabda alapú mintavételt kombináló kérdőíves adatfelvétel segítségével arra keressük a választ, hogy az elmúlt nyolc év során milyen változások zajlottak az elitcsoportban a rekrutáció, a státuszelérés és a különböző erőforrásokkal való ellátottság szempontjából. Különösen meg szeretnénk vizsgálni, hogy a kulturális elitre, amely a rendszerváltás és a poszt-szocializmus évtizedei során erős stabilitást és meritokratikus rekrutációs mintázatokat mutatott, hogyan hatott a kétezres évek végén felgyorsuló generációváltás, valamint a 2010-es nagymértékű politikai elit-cirkuláció. Hipotézisünk szerint a politikai elit beavatkozásai következtében krízis alakult ki a magyar kulturális elitben, melynek következményei különbözőek az egyes elitcsoportokra nézve. A reputációs elitcsoport politikai eszközökkel nem leváltható, míg a pozícionális elittagok könnyebben lecserélhetőek. Az egyenlőtlen cirkuláció növekvő disszenzust okoz a új összetételű kulturális elit attitűdjeiben, normáiban és identitásában.

Részt vevő kutatók: Csurgó Bernadett és Kovách Imre

Kutatási terv

Kérdőív

Mintavétel

OTKA (NKIFIH) FK 124042

Vezető kutató: Kristóf Luca
Részt vevő kutatók: Csurgó Bernadett és Kovách Imre