Brys, Z., Albert , F., & Pénzes , M. (2023). A romantikus partner dohányhasználattal kapcsolatos normatív attitűdje: mit és hogyan mérünk a kutatásban? – Scoping review.

Absztrakt:

HÁTTÉR ÉS CÉL – A dohányzás elleni küzdelemben kiemelten fontos teendô a leszokás támogatása. Előző kutatási eredmények arra utalnak, hogy a romantikus partnernek szerepe lehet a dohányzásról történő leszokásban. Tanulmányunk célja olyan módszerek feltárása a szakirodalomban, amelyek felnőttek körében a partner vélt vagy valós, dohányzással kapcsolatos normatív attitűdjét vizsgálják. MÓDSZER – PRISMA-ScR protokoll alapján, scoping review módszerrel, a PubMed, a Scopus és a Web of Science adatbázisaiban Boolean keresési stratégiával azonosítottunk olyan angol nyelvû közleményeket, amelyek a partner normatív attitűdjét vizsgálták a dohányzás vonatkozásában. EREDMÉNYEK – Ötvenhét közleményt azonosítottunk, amelyek közül hét került beválogatásra az elemzésekhez. A hétbôl hat vizsgálat kimenete a leszokási szándék volt; hat közlemény a Tervezett Cselekvés Elmélete modellt alkalmazta; öt vizsgálat specifikusan mérte a partner vélt normatív viselkedését, viszont egy felmérés sem kérdezett rá a partner valódi attitűdjére. KÖVETKEZTETÉSEK – Bár a leszokástámogatásban szerepe lehet a partner normatív attitűdjének, jelenleg ez nem kutatott terület az egészségpszichológiában, és az ehhez kapcsolódó társas lélektani mechanizmusok sem feltártak. A téma elméleti megalapozottsága miatt további kutatások javasolhatók.