Bagyura Márton; Leleszi-Tróbert Anett Mária; Széman Zsuzsa (2023) A gondozás hatása a családi gondozók érzelmi jóllétére és egészségére: Állapotfelmérés a COPE Index alapján

Bagyura Márton; Leleszi-Tróbert Anett Mária; Széman Zsuzsa (2023) A gondozás hatása a családi gondozók érzelmi jóllétére és egészségére: Állapotfelmérés a COPE Index alapján. ORVOSI HETILAP 164 : 40 pp. 1583-1591. , 9 p. https://doi.org/10.1556/650.2023.32863

Absztrakt:

Bevezetés: Számos kutatás igazolta, hogy az idős hozzátartozók gondozását végző családtagok (családi gondozók) súlyos megterhelésnek vannak kitéve, amely negatív hatással lehet fizikai egészségükre és érzelmi jóllétükre egyaránt. Célkitűzés: Tanulmányunkban a családi gondozás fizikai egészségre és érzelmi jóllétre gyakorolt hatásának szubjektív megélését, a gondozás miatti túlterheltség tapasztalatát, valamint az egészségi állapot szubjektív megítélését vizsgáljuk idős hozzátartozót gondozók körében, három hullámban felvett (2018, 2020, 2022), online kérdőíves felméré-
sek adatainak elemzésével.

Módszer: A gondozás fizikai egészségre és érzelmi jóllétre gyakorolt hatásának szubjektív megítélését és a gondozás mhttps://doi.org/10.1556/650.2023.32863iatti túlzott igénybevétel megélését a COPE Index tételeinek segítségével vizsgáltuk. A tanulmányban leíró statisztikákat, valamint khi-négyzet-próbával végzett elemzéseket mutatunk be.

Eredmények: Mindhárom kutatási hullám adatai szerint, a válaszadók többsége mindig vagy gyakran érzékelte a gondozás negatív hatását érzelmi jóllétére és fizikai egészségére, valamint több mint fele tapasztalta meg mindig vagy gyakran a gondozás miatti túlterheltséget. Szignifikáns összefüggés látható a gondozás fizikai egészségre és érzelmi jóllétre gyakorolt hatásának megélése között: a két kérdésre a kitöltők több mint 70%-a minden évben hasonló választ adott. A gondozás miatti túlterheltség gyakoriságát és az egészségi állapot szubjektív megítélését mérő változók között is szignifikáns az összefüggés: a gondozás miatti túl nagy igénybevételt gyakrabban megtapasztalók között találhatók a legnagyobb arányban azok, akik gyengének vagy nagyon gyengének tartják egészségi állapotukat. A válaszadók több mint 60%-a tapasztalta mindig vagy gyakran a gondozás miatti túlzott igénybevételt, köztük jellemző a leginkább az általános egészségi állapot gyengének vagy nagyon gyengének való megítélése.

Megbeszélés: A szakirodalommal összhangban, eredményeink szerint a gondozásból fakadó terhek negatív hatással lehetnek a családi gondozók fizikai egészségére és érzelmi jóllétére. E két negatív hatás megélése a válaszadók többségénél együtt van jelen.

Következtetés: A gondozásnak számos negatív hatása lehet a családi gondozók egészségi állapotára. Kutatásunk felhívja a figyelmet a prevenció jelentőségére az idős hozzátartozót gondozók körében